Korvaus kunnan maksamasta toimeentulotuesta

Kunnalle, joka on maksanut kotoutumislain mukaiselle henkilölle (2 § kohdat 2 ja 3) toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua toimeentulotukea tai Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain (66/1998) mukaista toimeentulotukea, korvataan siitä aiheutuvat kustannukset enintään kolmelta vuodelta. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta voidaan kuitenkin tehdä suoraan kuntaan, jos asiakas on jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta.