Kotikuntalaki

Kotikuntalaissa säädetään henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan sekä ulkomailla vakinaisesti asuvan Suomen kansalaisen väestökirjanpitokunnan määräytymisestä. Henkilön kotikunta on lähtökohtaisesti se kunta, jossa hän asuu. Kotikuntalaissa säädetään kotikunnan määräytymisestä maahanmuuttotilanteissa.

Kotikunnan määräytyminen on kotoutumisen kannalta merkittävää, sillä maahanmuuttajan kotikunta vastaa kunnallisten peruspalveluiden ja muiden kotoutumista tukevien palveluiden järjestämisestä siten kuin kotoutumislaissa säädetään.

Lisätietoa:

Kotikuntalaki (finlex.fi)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (finlex.fi)