Kotouttaminen Norjassa

Norjassa kotouttamisohjelmaan osallistuminen on pakolaiselle oikeus ja samalla myös edellytys, ja se koskee kaikkia uusia 18–55-vuotiaita maahanmuuttajia. Ohjelman pääelementit ovat norjan kielen ja yhteiskunnan opiskelu sekä jatko-ohjaaminen työelämään pääsyyn tai hakeutuminen uudelleen koulutukseen.

Osallistuminen oikeuttaa tukeen, joka on verollista tuloa. Tuki lakkaa, jos henkilö ei osallistu ohjelmaan tai muuttaa toiseen kuntaan. Kotouttamisohjelman kesto on yleensä kaksi vuotta, jota voidaan erityisen perustein pidentää kolmeen vuoteen. Kun henkilö osallistuu ohjelmaan, hänelle laaditaan yksilöllinen kotoutumissuunnitelma.

Norjassa vastuu oleskeluluvan saaneen asuttamisesta ja kotouttamisesta on kunnalla. Kunnat vastaavat myös kotouttamisohjelmista. Integraatio ja moninaisuusvirastolla (IMDi) on päävastuu yli 18-vuotiaiden kuntaan ohjauksesta. UDI on vastuussa 15–18-vuotiaiden sijoittamisesta ja Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) on vastuussa alle 15-vuotiaista.

IMDi:n perustama kansallinen komitea määrittelee pakolaisten sijoittamisen tarpeen seuraavaksi vuodeksi ja jakaa oleskeluluvan saaneet maakuntien välillä. Jako perustuu maakuntien väestömäärään, palveluihin, asuntomarkkinoihin ja aiempaan kokemukseen kotouttamisessa. Kunnat ottavat luvan saaneita vastaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Varsinaisia sanktioita ei ole käytössä. Kuitenkin henkilön on etsittävä asuntonsa itse, jos hän kieltäytyy hänelle osoitetusta kuntapaikasta.

Lue lisää:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi (imdi.no) (norjaksi)
Utlendingsdirektoratet (UDI) (udi.no) (norjaksi)
Kotouttaminen (regjeringen.no) (norjaksi)