Kotouttaminen Pohjoismaissa

Pohjoismaissa kotouttamistoimia ohjaa kotouttamislainsäädäntö Islantia lukuun ottamatta. Kotouttamistoimenpiteiden ja palveluiden perusrakenteet ovat eri Pohjoismaissa hyvin samankaltaisia. Eroavaisuuksia on jonkin verran lain kohderyhmässä ja kotoutumista edistävien toimenpiteiden pituudessa.

Pohjoismainen kotouttamisyhteistyö

IntegrationNorden.org-sivuston tarkoituksena on helpottaa kotouttamisen ammattilaisten työtä. Sivustolla on maahanmuuttoaiheisia uutisia, tietoa ajankohtaisista tutkimuksista, konferensseista ja kotouttamisen parissa toimivista organisaatioista eri maissa. Sivustolla on tarkoitus levittää tietoa hyvistä kotoutumisen toimintatavoista, jotka ovat käytössä eri puolilla Pohjoismaita.

Sivustolle kerätään hyödyllisiä esimerkkejä siitä, miten kotoutumisessa onnistuneet pohjoismaiset kunnat toimivat. Kyse voi olla esimerkiksi maahanmuuttajien työelämään pääsystä tai projekteista, jotka vahvistavat maahanmuuttajanaisten kotoutumista. Pohjoismainen hyvinvointikeskus vastaa Nordisk samverkan om integration (Pohjoismainen integraatioyhteistyö) -projektista yhteistyössä Nordregion kanssa. IntegrationNorden.org on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston kotoutumiseen liittyvää yhteistyöohjelmaa.

Lue lisää:

IntegrationNorden.org