Kotouttaminen Ruotsissa

Ruotsissa työvoimaviranomainen koordinoi ja vastaa siitä, että vastatulleet maahanmuuttajat saavat nopeasti kontaktin työmarkkinoihin. Vastatulleille maahanmuuttajille tehdään henkilökohtaiset suunnitelmat (etableringsplan). Ruotsin lainsäädännössä kohderyhmänä ovat vastatulleet 20–65-vuotiaat henkilöt, jotka ovat saaneet joko pakolaisena, kiintiöpakolaisena tai turvapaikanhakijana oleskeluluvan Ruotsista ja heidän omaisensa tai omaisiin rinnastettavat henkilöt sekä 18–19-vuotiaat, joilla ei ole vanhempia Ruotsissa.

Henkilökohtaiset suunnitelmat sisältävät toimenpiteitä, jotka tukevat ruotsin kielen opiskelua, työnsaantia, yhteiskuntatietoutta sekä itsestään huolehtimista. Suunnitelman kesto on korkeintaan 24 kuukautta ja sitä voidaan pidentää korkeintaan 8 kuukaudella vanhempainvapaan vuoksi.

Ruotsissa laki määrää kaikki Ruotsin kunnat ottamaan vastaan kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita henkilöitä, kiintiöpakolaisia sekä alaikäisiä ilman huoltajaa tulleita. Jokaiselle läänille on määritetty, kuinka monta henkilöä alueen pitää vastaanottaa seuraavana vuonna. Lääninhallituksen on sitouduttava sille määriteltyyn kiintiöön ja lääninhallitus on vastuussa siitä, miten lääniin osoitetut tulijat sijoitetaan eri kuntiin.

Maahanmuuttovirasto vastaa kuntaan ohjaamisesta. Oleskeluluvan saaneilla on oikeus asettua valitsemaansa paikkaan: joko heidät ohjataan kuntiin Maahanmuuttoviraston kautta tai he valitsevat itse asuinpaikkansa. Noin 75 prosenttia tulijoista muuttaa itsenäisesti alueille.

Lue lisää:

Nyanländas etablering (regeringen.se) (ruotsiksi)
Samarbetsorganet för Etniska Organisationer i Sverige (sios.org) (ruotsiksi)