Kotouttamis- ja maahanmuuttopolitiikan painopisteet

Kotouttamispolitiikka on vahvasti monialaista ja edellyttää tiivistä yhteistyötä etenkin työvoima-, koulutus-, asumis-, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä liikunta- ja kulttuuripalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Myös kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen, maahanmuuttajien omat järjestöt mukaan lukien, kytkeminen mukaan kotouttamistyöhön on tärkeä kotouttamispolitiikan perusta.

Kunkin hallituskauden kotouttamisen tavoitteet ja toimenpiteet määritellään valtioneuvoston hyväksymässä valtion kotouttamisohjelmassa.

Lue lisää:

Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 ja Valtion periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta