Kotouttamisohjelma ohjaa kotouttamista kunnassa

Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kunnan laatimaan kotoutumista ja monialaista yhteistyötä koskevan kotouttamisohjelman. Kotouttamisohjelmassa määritellään kunnan kotoutumista ja maahanmuuttajia koskevat tavoitteet. Samalla sillä viedään eteenpäin esimerkiksi kuntastrategiassa ja valtion kotouttamisohjelmassa esiin nostettuja tärkeitä teemoja kuntatasolla.

Kunnan kotouttamisohjelmaan on tärkeä sisällyttää myös kunnan pakolaisten vastaanottoon liittyvät tavoitteet ja yhteistyön muodot. Voimassa oleva kotouttamisohjelma on myös edellytys kunnille maksettavista pakolaisten vastaanoton korvauksista.

Kotouttamisohjelmaan määritellyt toimintatavat on tärkeä viedä käytäntöön: ohjelman tulee ohjata kunnan toimintaa kohti siinä esitettyjä päämääriä. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että kunnan kuntalaisia yleisesti koskevat linjaukset muissa strategioissa koskevat myös kunnan pakolaistaustaisia kuntalaisia.

Tuloksellisen kunnan kotouttamisohjelman laadinta

  1. Kotouttamisohjelmassa huomioon otettavien teemojen koonti kuntastrategiasta, kunnan muista ohjelmista tai valtion kotouttamisohjelmasta.
  2. Teemojen käsittely kunnan johtotason eri elimissä.
  3. Kotouttamisohjelman työstämiseen mukaan haluttavien toimijoiden kokoaminen yhteen (esim. kuntayhtymä, TE-palvelut, poliisi, Kela, Verohallinto, järjestöt, yrittäjät jne.).
  4. Sisältöjen työstäminen ja tavoitteiden seurannan suunnittelu teemojen pohjalta kootuissa ryhmissä.
  5. Kotouttamisohjelman dokumentin kokoaminen työryhmätyöskentelyn pohjalta luettavaan muotoon. 
  6. Tarkistaminen vähintään neljän vuoden välein.

Lisätietoa:

Kunnan kotouttamisohjelma
Elävän kotouttamisohjelman perusteet