Kotouttamisohjelma ohjaa kotouttamista kunnassa

Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kunnan laatimaan kotoutumista ja monialaista yhteistyötä koskevan kotouttamisohjelman. Kotouttamisohjelmassa määritellään kunnan kotoutumista ja maahanmuuttajia koskevat tavoitteet. Samalla sillä viedään eteenpäin esimerkiksi kuntastrategiassa ja valtion kotouttamisohjelmassa esiin nostettuja tärkeitä teemoja kuntatasolla.

Kunnan kotouttamisohjelmaan on tärkeä sisällyttää myös kunnan pakolaisten vastaanottoon liittyvät tavoitteet ja yhteistyön muodot. Voimassa oleva kotouttamisohjelma on myös edellytys kunnille maksettavista pakolaisten vastaanoton korvauksista.

Kotouttamisohjelmaan määritellyt toimintatavat on tärkeä viedä käytäntöön: ohjelman tulee ohjata kunnan toimintaa kohti siinä esitettyjä päämääriä. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että kunnan kuntalaisia yleisesti koskevat linjaukset muissa strategioissa koskevat myös kunnan pakolaistaustaisia kuntalaisia.

Lisätietoa:

Kunnan kotouttamisohjelma
Elävän kotouttamisohjelman perusteet