Kotouttamistyön periaatteet

Kotoutuminen edellyttää sekä maahanmuuttajan että yhteiskunnan panostusta siihen, että Suomeen muuttaneella henkilöllä on mahdollisuus päästä yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.

Kaikkien maahanmuuttajien kotoutumista tulee edistää. Oikeus kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin perustuu tarpeeseen, ei esimerkiksi maahantuloperusteeseen. 

Maahanmuuttajalla tulee olla mahdollisuus myös oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Oman äidinkielen opetus ja kulttuurin ylläpitäminen vahvistavat erityisesti lasten ja nuorten identiteettiä sekä mahdollisuutta kasvaa kahden kulttuurin jäseneksi.

Hyvin toimiva, kulttuurisesti monimuotoinen yhteiskunta tarjoaa uusille tulijoille hyvän alun elämän rakentamiseen Suomessa. Tällainen yhteiskunta säilyy turvallisena ja vakaana elinympäristönä kaikille asukkaille. Edellytyksenä tämän toteutumiselle ovat hyvät suhteet ja toimiva vuorovaikutus eri ryhmien kesken.

Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten vastuulla on edistää alueellaan myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä.