Kotouttamistyön taustaa

Kotouttamistyön taustaa -osiossa käydään läpi kotouttamispolitiikan painopisteet, kotoutumisen edistämistä ohjaava lainsäädäntö, keskeiset käsitteet sekä kuvataan maahanmuuttajille tarjottavia kotouttamispalveluitaLisäksi käsitellään suomalaisen kotouttamispolitiikan ja -lainsäädännön historiaa sekä kotouttamistyötä ohjaavia periaatteita.

Maahanmuutto kasvaa ja monipuolistuu

Muutto ulkomailta Suomeen on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla, ja maassa asuva ulkomaalaisväestö on lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2015 Suomessa asui noin 230 000 ulkomaan kansalaista, joiden osuus oli vuoden lopussa 4,2 prosenttia koko väestöstä.

Ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa 1990–2015 (Lähde: Tilastokeskus, Väestö)

Ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla.

Myös maahanmuuton syyt ovat monipuolistuneet verrattuna 1990-lukuun, jolloin maahanmuutto perustui pääasiassa humanitaarisiin syihin. Nykyisin Suomeen muutetaan enenevässä määrin perhesiteen, työn ja opiskelun perusteella.

Maahanmuuton kasvu edellyttää, että maahanmuuttajaväestön tarpeet otetaan huomioon kaikkia julkisia palveluja järjestettäessä. Lisäksi tarvitaan erillisiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja.

Lisääntyvän maahanmuuton myötä monikulttuurisuus, monikielisyys sekä arvojen ja tapojen monimuotoisuus tulevat yhä suuremmassa määrin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kotoutuminen on jatkuva, kahdensuuntainen prosessi, joka edellyttää sitoutumista niin maahanmuuttajilta itseltään kuin vastaanottavalta yhteiskunnalta.

Lisätietoa:

Ti­las­to­kes­kus: väes­tö­ti­las­tot

Migrin tilastot