Tervetuloa kotoutumislain verkkokäsikirjaan

Kotoutumislain verkkokäsikirja tarjoaa kotouttamistyötä tekeville ja kotoutumista edistäviä toimia tarjoaville ajantasaista ja yhteen koottua tietoa kotoutumislain soveltamisesta.

Käsikirja perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä. Siinä avataan lain pykäliä ja tarjotaan käytännön esimerkkejä niiden soveltamiseen. 

Verkkokäsikirjaan on koottu tietoa kotoutumisen ja kotouttamisen eri vaiheista lähinnä työntekijän näkökulmasta. Tarkoituksena on, että käsikirjan esimerkeistä olisi hyötyä eri tilanteissa sekä kooltaan ja maahanmuuttajaväestöltään erilaisissa kunnissa.

Aikuinen lapsi sylissään.