Kotoutumispalvelujen järjestäminen kunnassa

Kuntaan muuttavat kansainvälistä suojelua saavat henkilöt ovat kunnan asukkaita, ja he ovat oikeutettuja käyttämään kunnallisia peruspalveluja. Etenkin kuntaan muuton alkuvaiheessa heille tulee tarjota myös kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluja.

Kuntien mahdollisuudet järjestää palveluja kansainvälistä suojelua saaville sekä muille kotoutujille vaihtelevat. Suurissa kaupungeissa pakolaisten vastaanotolla saattaa olla pitkät perinteet ja maahanmuuttajien palvelut ovat jo vakiintuneet.

Pienet tai vastaanottoa aloittelevat kunnat voivat tehdä yhteistyötä toisten kuntien kanssa. Kunnan alueen vastaanoton sekä kotouttamistyön toimijoiden kartoittaminen ennakkoon tukee kotoutumispalveluiden järjestämistä.

Kunnan järjestämät palvelut

Kunnan tulee tarjota seuraavia palveluja kansainvälistä suojelua saaville:

  • asumisen järjestäminen
  • varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus
  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • tulkkaus
  • alkukartoitus ja kotoutumissuunitelma
  • kotoutumiskoulutus

Lisäksi kansainvälistä suojelua saavat tarvitsevat usein psykososiaalista tukea, sillä heillä saattaa olla esimerkiksi traumatisoivia kokemuksia. Erityissairaanhoidon palvelut tuotetaan heille samalla tavalla kuin muillekin kuntalaisille, tarvittaessa muulla paikkakunnalla sijaitsevassa erityissairaanhoidon yksikössä.

Valtio korvaa kunnalle palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia

Valtio korvaa kunnille monia pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia täysimääräisenä. Lisäksi se maksaa kunnalle niin sanottua laskennallista korvausta, jolla kunta voi hallinnollisissa järjestelyissään varautua tulijoihin ja heidän asioittensa käsittelyssä tarvittaviin työntekijöihin ja palveluihin. Korvausten maksamisen ehtona on, että kunnalla on sopimus ELY-keskuksen kanssa pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja voimassa oleva kotouttamisohjelma.

Lisätietoa:

Kotoutumisen alkuun
Korvaukset kunnille