Kotoutumista edistäviä hankkeita

Turvapaikanhakijoihin, maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyviä kehittämishankkeita tehdään ympäri Suomea. Osa hankkeista on valtakunnallisia ja osa paikallisia.

Kotouttaminen.fi:hin on koottu kotoutumista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä hankkeita, jotta hankkeita suunnittelevat tai niitä jo toteuttavat löytävät ideoita ja tietoa työnsä tueksi. Hankkeet on pääosin koonnut THL ja hankeosion sisältö on siirretty kotouttaminen.fi:hin 17.9.2019. Aineistoa ei toistaiseksi päivitetä.

Lisätietoja:

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus - tutkimukset ja hankkeet THL:ssä

Monikulttuurisuus ja vähemmistöt (Innokylä)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (EUSA/AMIF) rahoittamat hankkeet

Kotoutumista edistävät hankkeet kartalla