Kotoutumista edistävät toimenpiteet

Kotoutumista edistävät toimenpiteet -osiossa esitellään ne palvelut ja toiminnot, jotka kotoutumislain mukaan tulee tarjota Suomeen pysyväisluonteisesti muuttaville henkilöille. Päävastuu kotoutumislain mukaisista kotouttamistoimenpiteistä on kunnilla ja työ- ja elinkeinotoimistoilla (TE-toimisto).

Kansalaisjärjestöt, mukaan lukien maahanmuuttajajärjestöt, ovat kuitenkin merkittävässä asemassa viranomaisten tarjoamien palvelujen täydentäjänä sekä yhteistyökumppaneina kotoutumista tukevia palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Maahanmuuton alkuvaiheeseen panostetaan siten, että kaikille maahanmuuttajille tarjotaan perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollisuuksista saada tukea kotoutumiseen. Viranomaisten tehtävänä on neuvoa oman vastuualueensa palveluista ja tarvittaessa ohjata maahanmuuttajat muiden viranomaisten palveluihin sekä kotoutumislain mukaiseen yksilölliseen alkukartoitukseen.

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta sekä palveluista tiedottaminen edellyttävät joustavia ja myös uudenlaisia työmuotoja sekä tehokasta viranomaisten välistä yhteistyötä. Peruspalveluiden saatavuus, henkilöstön osaaminen ja maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistaminen ovat hyvän kotouttamistyön edellytyksiä. Palvelut on tärkeää suunnata kaikille maahanmuuttajille sen sijaan, että ne kohdennettaisiin esimerkiksi vain tietyille ryhmille (esimerkiksi pakolaisille tai paluumuuttajille).