Koulutukseen ohjaaminen

Maahanmuuttajan koulutukseen liittyvien tarpeiden selvitys aloitetaan kotoutumislaissa säädetyn alkukartoituksen aikana (9 § ja 10 §), osana henkilön yleisiä kotoutumisen valmiuksia koskevaa selvitystä. Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti muun muassa maahanmuuttajan kielikoulutuksen tarve ja opiskeluvalmiudet. Alkukartoituksen perusteella maahanmuuttaja ohjataan tarvetta vastaavaan koulutukseen tai muihin palveluihin.

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan usein kotoutumiskoulutukseen osallistumisesta, mutta koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä, että suunnitelma on tehty. Työttömyysturvalain mukaisen korotusosan saaminen edellyttää kuitenkin, että kotoutumissuunnitelma on tehty. (TTL 7 luku 5 §. Katso myös luvut Alkukartoitus ja luku Kotoutumissuunnitelma.)

Tavoitteena on, että maahanmuuttajan koulutuspolku etenee joustavasti ja että tämän kielitaito ja muut työllistymistä edistävät taidot kehittyvät suunnitellusti kotoutumiskoulutuksen aikana. Ehjien kotoutumispolkujen toteuttamisen kannalta on tärkeää, että koulutustarjonta on riittävää sekä monipuolisesti kohderyhmän tarpeet huomioivaa. Tehokas koulutukseen ohjaus ja koulutuksen aikana tarjottava vahva tuki ovat edellytyksiä kotoutumisen onnistumiselle.

Viime vuosina koulutukseen ohjaamisen tehostamista on kehitetty useissa hankkeissa (esimerkiksi Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittämisen ALPO-hankkeessa, ESR-kausi 2007–2013). Hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä pyritään vakinaistamaan ja saamaan valtakunnalliseen käyttöön (esim. Koulutusportti ja Testipiste).

Kotoutumiskoulutuksella myös vaihtoehtoja

Kaikki maahanmuuttajat eivät tarvitse kotoutumiskoulutusta. Aiemmasta työ- ja koulutuskokemuksesta riippuen osalle maahanmuuttajista ammatillinen työvoimakoulutus saattaa olla ensisijainen vaihtoehto. Maahanmuuttajalla on käytettävissään kaikki TE-toimiston palvelut. Osa palveluista, kuten tieto- ja neuvontapalvelut, ammatinvalinta- ja uraohjaus, valmennukset, työ- ja koulutuskokeilut sekä ammatillinen työvoimakoulutus ovat kaikkien maahanmuuttajien käytettävissä.

Osa palveluista edellyttää työnhakijaksi rekisteröitymistä, ja näiden palvelujen tarjoamisen edellytyksenä on, että henkilö on työtön työnhakija (palkkatuki). Eri palveluvaihtoehtojen selvittämiseksi on tärkeää, että maahanmuuttaja saa monipuolisesti tietoa TE-toimiston palveluista joko verkkopalvelussa tai henkilökohtaisesti TE-toimistossa.

Lue lisää:

Työ­ka­lut