Koulutuksen sisältö ja laajuus

Kotoutumiskoulutukseen osallistuvan aikuisen maahanmuuttajan opintopolun sisältö ja laajuus vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulutus voi olla laajuudeltaan enintään 60 opintoviikkoa. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan noin 35 tunnin työpanosta.

Kotoutumiskoulutukseen sisältyy:

  • suomen tai ruotsin kielen sekä viestintätaitojen opetusta
  • tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta
  • työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetusta
  • kulttuuristen ja elämänhallintaan liittyvien valmiuksien kehittämistä
  • muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä
  • tarvittaessa aiemman osaamisen tunnistamista ja tutkinnon tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta.

Kotoutumiskoulutuksen opetus koostuu toisiinsa integroiduista opinnoista, jotka toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman tulee sisältää:

  • suomen/ruotsin kieltä ja viestintätaitoja (30–40 opintoviikkoa)
  • työelämä- ja yhteiskuntataitoja (15–25 opintoviikkoa)
  • ohjausta koostuen ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöohjauksesta (5 opintoviikkoa).

Työelämä- ja yhteiskuntataitojen opintoihin sisällytetään yksi tai useampi työelämäjakso, joiden laajuus on yhteensä vähintään kuusi opintoviikkoa. Lisäksi opetussuunnitelmaan voi kuulua valinnaisia opintoja. Opintoihin voidaan integroida muun muassa oman äidinkielen sekä arjen hallinnan ja vanhemmuuden taitoja. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa yhdessä alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kotoutumiskoulutus on jaettavissa opintojaksoihin eli moduuleihin, ja koulutus voi koostua 3–5 moduulista. Niiden kesto ja etenemisnopeus voivat vaihdella eri opintopoluilla.

Kotoutumiskoulutusta on mahdollista hankkia ajallisesti ja toteutustavaltaan joustavasti: päivä- ja iltaopetuksena sekä etä- ja monimuoto-opetuksena. Kaksikielisillä paikkakunnilla voidaan toteuttaa kotoutumiskoulutusta suomen ja ruotsin kielillä.