Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Osa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen tilaisuuksista taltioidaan myöhempää katselua varten. Tapahtumatallenteet ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Tallenteet julkaistaan vain esiintyjien luvalla.

Kotouttamisen osaamiskeskus SlideSharessa

Kotouttamisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmän, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Tapahtumat ja koronavirus

Koronavirustilanteessa tarkista tapahtuman järjestäjältä, onko tapahtuma peruttu tai järjestetäänkö se verkossa. Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja keskeisten yhteistyökumppanien tapahtumien muutokset on merkitty tapahtumakalenteriin. 

Koulutukset ja tapahtumat

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla, Rovaniemi

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari järjestetään 1.10.2019 Rovaniemellä. Seminaari on valtakunnallinen ja se streemataan nettiin. Seminaarissa on puheenvuoroja mm. eri kunnissa luoduista hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista, etäyhteyksin toteutetuista koulutuksista ja neuvonnasta sekä muista aiheista jotka koskettavat erityisesti harvaan asuttuja tai asukasmäärältään pieniä kuntia.

Ohjelma

Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä

 

Miten tukea maahanmuuttajia työllistymään? RIECE-hankkeen loppuseminaari, Turku

Kansainvälinen RIECE-hanke järjestää loppuseminaarin, jossa esitellään vapaaseen käyttöön tarkoitettu verkkokurssi sekä kuullaan maahanmuuttajataustaisten omia kertomuksia työllistymisestä Suomessa. Seminaarin kieli on englanti.

Paikka: seminaarihuone Sigma (1. krs), Turun ammattikorkeakoulu, ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Turku

Ohjelma

Ilmoittautuminen 27.9.2019 mennessä

Lisätietoja: Projektipäällikkö Hanna Kirjavainen, [email protected], puh. 040 355 0127

Kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa -hankkeen päätösseminaari Helsingissä

KUVAKO - kuvakommunikaatio vastaanottokeskuksissa on kolmivuotinen hanke (2017–2020), jonka aikana on kartoitettu, kokeiltu ja kehitetty kuvia pakolaisten vastaanottokeskusten arkisten vuorovaikutustilanteiden tueksi. Kaikki tuhat uutta kuvaa löytyvät Papunetin kuvapankista maksutta. Hankkeessa on kehitetty myös maksuton Kuvakom-mobiilisovellus, joka on ladattavissa sovelluskaupoista.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

  • Kuvakommunikaation hyödyntäminen vuorovaikutustilanteissa
  • Kuinka KUVAKO-hankkeen kuvat syntyivät?
  • Hankkeessa kehitetyn Kuvakom-sovelluksen esittely

Lisätietoa KUVAKO-hankkeesta.

Seminaarin ohjelma ja ilmittautuminen (viimeistään 20.9.).

Paikka: Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka) / Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki.

Etäkatselu: Seminaaria on mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta Humakin Facebook-sivuilla. Lisätietoja etäkatselusta ilmoitetaan Humakin somekanavilla ja KUVAKO-hankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoa seminaarista antavat Marjukka Nisula ja Sirpa Lyytinen, s-posti [email protected].

Tervetuloa!

Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus -seminaari 8.10.2019

Aika: Tiistai 8.10.2019 klo 11.00–16.15
Paikka: Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu työssään maahanmuuttajia kohtaavia, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoita, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia sekä muita aiheesta kiinnostuneita mukaan kotouttamisen kumppanuusohjelman seminaariin ja työpajoihin lokakuussa. Tilaisuuden teemana on maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus. Miten sukupuolten välinen tasa-arvo ja osallisuus toteutuvat eri väestöryhmissä? Miten tasa-arvo näkyy palveluissa? Miten ja mitä palveluita tulisi kehittää, jotta ne tukevat entistä paremmin itsemääräämisoikeutta ja työllisyyttä?

Kotouttamisen kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä edistäviä yhteistyömahdollisuuksia. Kumppanuusohjelman vuoden 2019 kattoteemana on tasa-arvo. Seminaarin teemoja tarkastellaan tasa-arvon, miesten ja naisten, näkökulmasta.

Tervetuloa perehtymään, keskustelemaan ja kehittämään!

Lue lisää ja ilmoittaudu Maahanmuutto, tasa-arvo ja osallisuus -seminaariin

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 1.10.2019.

Huom! Tilaisuus on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja osoitteesta kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua tapahtumaan, ilmoitathan osoitteeseen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi mahdollisesta esteestä viimeistään 4.10.2019.

 

 

Postmemory of Family Separation -hankkeen avajaistapahtuma, Turku

Siirtolaisuusinstituutti järjestää ”Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective” -hankkeen avajaistapahtuman 8.10.2019. 

Hanke tarkastelee pakkomuuton, pakolaisuuden ja karkotusten aiheuttamien perheen hajaantumisten ylisukupolvisia vaikutuksia. Tutkimus kohdistuu inkeriläisiin ja amerikansuomalaisiin, joiden vanhemmat ja/tai isovanhemmat kokivat pakkomuuttoja ja karkotuksia 1900-luvun alkupuolen Neuvostoliitossa.

Puhujina tilaisuudessa toimivat dosentti Mirkka Danielsbacka, toimittaja Lea Pakkanen ja professori Raija-Leena Punamäki-Gitai.

Aika: 8.10.2019 klo 13.00-15.30

Paikka: Gripen, Siirtolaisuusinstituutin tilat, Hämeenkatu 13, Turku

En workshop för att utveckla integrationsvägar på svenska för vuxna

Luckan Helsingfors arrangerar en workshop för att utveckla integrationsvägar på svenska för vuxna. Workshopen riktar sig till aktörer från stat, kommun, tredje sektorn och näringslivet i huvudstadsregionen. Workshopen söker lösningar för en fungerande och holistisk integration för vuxna. Det finns också en referensgrupp som består av personer som har integrerats på svenska. Målsättningen är att utarbeta en gemensam strategi för en fungerande integration för vuxna i huvudstadsregionen. 

Tankesmedjan Demos Helsinki fungerar som facilitator för workshopen.  

Tid: Onsdagen den 9 oktober 8:30-12:00 

Plats: Luckan Helsingfors, Georgsgatan 27, Helsingfors

Arrangör: Föreningen Luckans projekt Kompetenscenter för svensk integration.  

Anmälan: Senast 2.10. till [email protected] 

 

 

 

Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä - Yhdenvertaisuutta kotoutumiseen yhdenmukaisella arvioinnilla, Kokkola

Tilaisuuden aamupäivän osuudessa pohditaan kielitaidon arvioinnin merkitystä eri osapuolien kannalta sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Iltapäivällä arvioidaan puhe- ja tekstinäytteitä ja tarkastellaan ymmärtämisen taitoja mittaavia tehtäviä.

Kouluttajana toimii FT Marja Seilonen Jyväskylän yliopistosta.
 

Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa -hanke

 

Ohjelma

 

Ilmoittautuminen 1.10. mennessä

 

 

Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä - Yhdenvertaisuutta kotoutumiseen yhdenmukaisella arvioinnilla, Oulu

Tilaisuuden aamupäivän osuudessa pohditaan kielitaidon arvioinnin merkitystä eri osapuolien kannalta sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Iltapäivällä arvioidaan puhe- ja tekstinäytteitä ja tarkastellaan ymmärtämisen taitoja mittaavia tehtäviä.

Kouluttajana toimii FT Marja Seilonen Jyväskylän yliopistosta.
 

Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa -hanke

 

Ohjelma

 

Ilmoittautuminen 4.10. mennessä

Monikulttuurinen muisti -projektin loppuseminaari, Salo

Memoni - monikulttuurinen muisti -projektinin tavoite on mm. edistää maahanmuuttajien aivo- ja muistiterveyttä ja tuottaa monikielistä materiaalia. Seminaarissa kullaan projektin tuloksia aivo- ja muistiterveyden edistämisestä, kokemuksia ja vinkkejä eri kulttuuritaustaisten henkilöiden kohtaamisesta ja esitellään projektin tuottamia työkaluja.

Paikka: Hilkansali, Vilhonkatu 2, Salo

Ohjelma

Ilmoittautuminen 3.10.2019 mennessä: Pauliina Römpötti, s-posti [email protected] tai puh. 044 988 9915.

Seminaarin järjestää Monikulttuurinen muisti -projekti, Salon muistiyhdistys

Turvallinen kotoutuminen ja vuorovaikutus -koulutus, Pori

Kotona Suomessa –hanke ja työryhmä järjestävät koulutuksen ”Turvallinen kotoutuminen ja vuorovaikutus. Rakentava vuorovaikutus kulttuurisissa ristiriidoissa ja niiden ratkaisemisessa.” Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa jännitteiden ja vastakkainasettelun kärjistymisen ehkäisemiseksi, etnisten/ kulttuurikonfliktien ratkaisemiseksi ja vuoropuhelun edistämiseksi. Tavoite on myös rohkaista erilaisten työtapojen käyttämiseen. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajien, maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten kanssa eri organisaatiossa työskenteleville asiantuntijoille.

Ohjelma

Koulutuspaikka: Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, Pori

Ilmoittautuminen viimeistään 29.9.2019.

Lisätietoja: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti [email protected] ja maahanmuuttotyön koordinaattori Su Ran Kim, s-posti [email protected]

Kansainvälinen osaaminen ja maahanmuutto -seminaari Tampereella

Aika: perjantai 11.10.2019 klo 8.15–15.00
Paikka: Technopolis, Häggman-sali, Kalevantie 2

Miten yhdessä edistämme Tampereen seudun kansainvälistä veto- ja pitovoimaa?

Seminaari kokoaa yhteen ajankohtaisia aiheita kansainväliseen osaamiseen ja maahanmuuttoon liittyen Tampereen seudulla. Mukaan kutsutaan erityisesti maahanmuuton ja kansainvälisen osaamisen parissa työskenteleviä ihmisiä.

Lisätietoa seminaarista Kansainvälinen osaaminen ja maahanmuutto

Maahanmuuttajanaiset ja kotoutuminen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO järjestää Jyväskylän yliopistolla tutkijavetoisen miniseminaarin, jossa teemana ovat maahanmuuttajanaiset. Aamupäivän aikana kuullaan kaksi asiantuntijaluentoa. Tutustu seminaarin ohjelmaan täältä.

Seminaari on kaikille avoin, kutsua voi jakaa vapaasti.

 

Aika: 11.10.2019 klo 9.00-11.30

Paikka: Jyväskylän yliopisto, päärakennus (C), luentosali C4 (Kampuskartat: https://www.jyu.fi/fi/kartat)

 

Ilmoittautuminen 30.9.2019 mennessä.
 

 

Lisätietoja:

Marja Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskus, [email protected]

Sari Jokinen, Keski-Suomen ELY-keskus, [email protected]

Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto, oufinger(at)jyu.fi

Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä - Yhdenvertaisuutta kotoutumiseen yhdenmukaisella arvioinnilla, Rovaniemi

Tilaisuuden aamupäivän osuudessa pohditaan kielitaidon arvioinnin merkitystä eri osapuolien kannalta sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Iltapäivällä arvioidaan puhe- ja tekstinäytteitä ja tarkastellaan ymmärtämisen taitoja mittaavia tehtäviä.

Kouluttajana toimii FT Marja Seilonen Jyväskylän yliopistosta.
 

Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa –hanke yhteistyössä Lapin AVI:n ja Pakolaistaustaisten Ohjaus hankkeen kanssa

Ohjelma

Ilmoittatuminen 4.10 mennessä

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle ESR-hankkeen päätösseminaari

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle -hanke päättyy vuoden lopussa. Toiminnan tuloksia esitellään päätösseminaarissa perjantaina 11.10.2019 klo 14-17 Kuusamo-opistolla. Muiden puhujien lisäksi mukana on kaksi asiantuntijavierasta: yrittäjä Rita Kostama ja erikoistutkija Pasi Saukkonen.

 

Seminaarin ohjelma

 

Ilmoittautuminen 4.10.2019 mennessä Questback-kyselyllä.

Uudet osaajat - maahanmuutosta mahdollisuuksia palvelualoille

Aamupäivän seminaarissa kuullaan alustuksia ja keskustellaan maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisesta ja työllistymisestä palvelualoille. Iltapäivällä on minimessut palvelualoista kiinnostuneille maahanmuttajille. Tapahtuma on avoin työnantajille, opettajille, hanketyöntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille!

 

Aika: 15.10.2019, klo 9 - 15

Paikka: Oulu, BusinessOulu, Telesali

 

Päivän ohjelma

 

Ilmoittautuminen 8.10.2019 mennessä

 

Valtakunnallinen Muuttoliikesymposium Turussa

Siirtolaisuusinstituutti järjestää kymmenennen valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin teemalla "Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka". 

Keskustelutilaisuudessa on eri alan asiantuntijoita esitelmöimässä kansainvälisestä muutosta, maan sisäisestä muutosta ja liikkuvuudesta sekä ulkosuomalaisista. Yksi keynote-puhujista on professori emeritus Patrick Manning (University of Pittsburgh).

Aika: Torstai ja perjantai 17.-18.10.2019

Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku

Lisätietoa ja symposiumin ohjelma

 

 

Valtakunnallinen Muuttoliikesymposium Turussa

Siirtolaisuusinstituutti järjestää kymmenennen valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin teemalla "Mihin suuntaan Suomi kehittyy? Liikkuvuuden ja muuttoliikkeen dynamiikka". 

Keskustelutilaisuudessa on eri alan asiantuntijoita esitelmöimässä kansainvälisestä muutosta, maan sisäisestä muutosta ja liikkuvuudesta sekä ulkosuomalaisista. Yksi keynote-puhujista on professori emeritus Patrick Manning (University of Pittsburgh).

Aika: Torstai ja perjantai 17.-18.10.2019

Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku

Lisätietoa ja symposiumin ohjelma

 

TUKENA-hankkeen miniseminaari: Seksuaaliterveyttä sensitiivisesti

Seksuaaliterveys on herkkä aihe, josta puhuminen ulkomaalaistaustaisen asiakkaan kanssa voi olla haastavaa myös sosiaali– ja terveysalan ammattilaiselle. VIGOR-hanke haluaa madaltaa kynnystä keskustella seksuaaliterveyden teemoista kielimuureista ja kulttuurieroista huolimatta. 

Miniseminaariin tulee ilmoittautua viimeistään 18.10.2019 mennessä.

TUKENA-hankkeen miniseminaarisarja on suunnattu kaikille alaikäisenä yksintulleiden lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Seminaarit ovat osallistujille maksuttomia.

Ilmoittautuminen miniseminaariin

Aika: Perjantai 1.11.2019 klo 13.30-16.00

Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki

Studia Generalia, Paluumuuton haasteet ja mahdollisuudet Somalian kontekstissa

Aika: Maanantaina 21.10.2019 klo 13:00–16:00

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Siirtolaisuusinstituutti ja Maahanmuuttovirasto järjestävät syksyn 2019 aikana neliosaisen Studia Generalia -luentosarjan osana Vapaaehtoinen paluu Irakiin, Somaliaan ja Afganistaniin (AUDA) hankkeen tiedotusta. Yleisöluentosarjassa tuodaan esiin sekä tutkittua että kokemusperäistä tietoa paluumuutosta ja liikkuvuudesta.

Tilaisuudet ovat avoimia ja niihin on vapaa pääsy. Tilaisuuksien kieli on pääosin suomi, mutta osa puheenvuoroista pidetään englanniksi.

Luentoja voi seurata myös verkossa ja ne ovat myöhemmin katsottavissa AUDA-hankkeen kotisivuilla osoitteessa www.paluuinfo.fi

Tilaisuuden Paluumuuton haasteet ja mahdollisuudet Somalian kontekstissa ohjelma

Tehoa viranomaisyhteistyöhön kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla – koulutus toiminnan järjestäjille Helsingissä

Koulutuksessa opit viestimään organisaatiosi toiminnasta viranomaisia ja rahoittajia puhuttelevalla tavalla ja saat suoran viestikanavan toimintasi markkinoimiseen mm. TE-toimistossa, kunnan sosiaalipalveluissa ja oppilaitoksissa. Koulutuksessa saat tukea kotoutumisentukena.fi:n käyttöönotossa ja toiminnan ilmoittamisessa verkkopalvelussa. Tule mukaan, jos järjestät omassa organisaatiossasi kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa tai tiedotat siitä!

Paikka: Monikeskus, Puhos, Kastelholmantie 2 A.

Koulutuksen järjestää Uudenmaan ELY-keskus yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Ilmoittaudu viimeistään 15.10.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Tehoa viranomaistyöhön kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun avulla -koulutukseen

Aikuiset maahanmuuttaneet asiakkaina

Opetushallitus (OPH) järjestää yhdessä ELY-keskuksen Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen kanssa työpajan, jossa pohdimme, miten voisimme toimia paremmin yhdessä yhteisten asiakkaidemme parhaaksi. Painopiste on kotoutumistyötä tekevien henkilöiden ammatti-identiteetissä ja siinä, miten voimme tehdä paremmin yhteistyötä eri ammattilaisten kesken ja millaista tukea tarvitsemme toisiltamme.

Aika: 22.10.2019 klo 12.00-15.30

Paikka: Opetushallitus, Helsinki

Järjestäjä: OPH ja Uudenmaan ELY-keskuksen Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke

Lisätietoa työpajasta Aikuiset maahanmuuttaneet asiakkaina

Äidit mukana - ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden miniseminaari

Miniseminaarissa esitellään Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun hankkeiden mallia.

Hankkeissa on kehitetty uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen taitoa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen on mahdollista.

Ohjelma:

12.00 Ilmoittautuminen

12.15 Tervetuloa

12.30 Mallin esittely 

13.10 Maahanmuuttajaäidin oma kokemuspuheenvuoro 

13.40-14.10 Kahvi

14.10 Koulun kokemukset 

14.40 Vantaan sivistystoimen kokemukset hankkeesta

15.00 - 15.30 Keskustelua

Ilmoittautuminen miniseminaariin

Aika: Keskiviikkona 23.10. klo 12.00-15.30

Paikka: Virnatie 5, Vantaa/ Careeria  

 

 

Arvostavat aamukahvit – työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä -webinaari

Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa seuraamaan keskustelua osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Aika: 25.10.2019 klo 9–10

Paikka: Verkossa

Webinaarilähetys julkaistaan perjantaisin aamukahviaikaan. Lähetyksen linkki julkaistaan osoitteessa kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit lähetysviikon maanantaina.

Lisätietoa Arvostavat aamukahvit -webinaarisarjasta

Tehoa viranomaisyhteistyöhön kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelun avulla - koulutus toiminnan järjestäjille Helsingissä

Koulutuksessa opit viestimään organisaatiosi toiminnasta viranomaisia ja rahoittajia puhuttelevalla tavalla ja saat suoran viestikanavan toimintasi markkinoimiseen mm. TE-toimistossa, kunnan sosiaalipalveluissa ja oppilaitoksissa. Koulutuksessa saat tukea kotoutumisentukena.fi:n käyttöönotossa ja toiminnan ilmoittamisessa verkkopalvelussa. Tule mukaan, jos järjestät omassa organisaatiossasi kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa tai tiedotat siitä!

Paikka: Monikeskus, Puhos, Kastelholmantie 2 A. 

Koulutuksen järjestää Uudenmaan ELY-keskus yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. 

Ilmoittaudu viimeistään 22.10.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Tehoa viranomaisyhteistyöhön kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelun avulla - koulutukseen

Finnishcourses.fi-julkaisutilaisuus

Aika: 29.10.2019 klo 8.30-10.45

Paikka: Helsingin kaupungintalo

Finnishcourses.fi on palvellut halukkaita kielenopiskelijoita suomeksi, englanniksi ja venäjäksi Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla usean vuoden ajan. Palvelu on nyt uudistettu vastaamaan nykypäivän käyttäjien verkkotarpeita.

Ilmoittautumiset Finnishcourses.fi-aamiaistilaisuuteen 21.10.2019 mennessä
 

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena -seminaari

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen väliseminaari

Aika: 30.10.2019 klo 8.30–15.00

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Helsinki 

Mitä merkityksiä antavat kohtaavalle asiakastyölle asiakas, asiakastyötä tekevä ammattilainen ja tutkija? Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena -seminaarin ohjelma on nyt julkaistu! Seminaaripäivä on täynnä mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja monipuolisesti aihetta käsitteleviä työpajoja. Kotiin viemisiksi avattuja lukkoja asiakastilanteisiin ja kohtaamisiin!

Aamupäivän osuutta on mahdollisuus seurata verkossa klo 9.15–11.10. 

Tilaisuus on täynnä.

Voit seurata tapahtumaa myös Facebookissa

Selkoa palveluihin! -seminaari Ylivieskassa

Majakka - maahanmuuttajat kanssamme ja Kotona Suomessa -hanke järjestävät yhteistyössä Selkoa palveluihin! -seminaarin, jonka keskiössä ovat maahanmuuttajataustaiset palvelujen käyttäjät, kuntalaiset. Päivän aikana tarkastellaan sekä palvelujen että kielen selkeyttä ja työskennellään yhdessä myös työpajoissa.

Aika: 30.10.2019, klo 9-15.30

Paikka: Raudaskylän kristillinen opisto, Ylivieska

Ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen 18.10.2019 mennessä.