Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Osa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen tilaisuuksista taltioidaan myöhempää katselua varten. Tapahtumatallenteet ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Tallenteet julkaistaan vain esiintyjien luvalla.

Kotouttamisen osaamiskeskus SlideSharessa

Kotouttamisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmän, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Tapahtumat ja koronavirus

Koronavirustilanteessa tarkista tapahtuman järjestäjältä, onko tapahtuma peruttu tai järjestetäänkö se verkossa. Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja keskeisten yhteistyökumppanien tapahtumien muutokset on merkitty tapahtumakalenteriin. 

Koulutukset ja tapahtumat

Maahanmuuttaneiden mielenterveystyön yhteistyöpäivä

Aika: 1.12.2020 klo 8.30-16.00

Paikka: Verkossa

ODL Säätiö sr:n, sosiaalisen kuntoutuksen, kidutettujen kuntoutuspalveluiden, PALOMA 2 -hankkeen, Turvallinen Oulu -hankkeen ja Ouka Maahanmuuttajapalveluiden yhteinen seminaaripäivä maahanmuuttaneiden mielenterveystyön parissa työskenteleville ammattilaisille järjestetään verkossa 1.12.2020. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi asiakkaiden kuntoutustarpeita, yhdenvertaisuutta palveluissa ja ajankohtaisia menetelmiä kuntoutuspalveluisssa.

 

Lisätietoja tapahtumasta:

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Kolme vuotta MIOSin matkassa -tapahtuma

Aika: 2.12.2020 klo 13.00-16.15

Paikka: Verkossa

Tunnetko jo TOIVO-ryhmät ja OmaMieli-ohjelman? Missä ikinä asutkin, voit olla mukana!   

Tule mukaan kuulemaan, miten mielen hyvinvointia ja osallisuutta on edistetty maahan muuttaneiden parissa ja keskustelemaan miten opitut asiat voidaan viedä käytäntöihin ja rakenteisiin. Tapahtuma toteutetaan verkossa vuorovaikutteisena ja inspiroivana. Tarkemmat tiedot ja ohjelma julkaistaan lokakuun lopulla. 

MIOS (Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa) on MIELI ry:n koordinoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke vuosina 2018-2020.

Lisätietoa:

Ilmoittautuminen

MIOS-hankkeen verkkosivu

Young refugees in the Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

Time: 3.12.2020 at 14-17
Place: Online


This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project ‘Coming of Age in Exile’ (CAGE) on the health, education and labour market affiliation of refugee young people, and on how the different conditions and efforts in the Nordic countries affect their course of life. Main topics are integration, education and employment from a health viewpoint. The participants will be invited to discuss the learnings from the results in a national and local perspective and their implications for integration policies for different groups of refugees.

More information:

Registration

 

SIMHE-gaala

Aika: 3.12.2020 klo 17-19

Paikka: verkossa

 

Strategiakauden 2017-2020 SIMHE-toimintaa esitellään gaalassa, jossa juhlistetaan ja jaetaan kuluneiden vuosien aikaansaannoksia.

Tilaisuuden ohjelmaan kuuluu mm. puheenvuoroja ja musiikkiesityksiä.

 

Lisätietoja:

Eeva Lintala, projektisuunnittelija, SIMHE-Metropolia
[email protected]

Migrant Labour Market Integration in Finland: Dialogue on Policy & Practice

Time: 7th of December at 10-13

Place: Online

Between 2018 and 2020, the SIRIUS project has conducted 5 empirical studies to understand migrant labour market integration processes and outcomes in 8 EU countries, including Finland.

The project focused on barriers and enablers of migrant labour market integration in the EU as understood by (1) Policy makers, (2) Civil Society Organisations, (3) Social Partners – Trade unions and employer associations; and as experienced by Migrants, Refugees, and Asylum applicants. The project also analysed country labour market structures and the policy and legal frameworks that shape migrant labour market integration over time.

More information and registration:

Programme

Registration (Registration closes at 9 on the 7th of December

Webinaarisarja: Monikielinen viestintä ja selkokieli maahanmuuttaneille – koronakriisin opit

Aika: 9.12.2020 klo 12-13.30

Paikka: verkossa Microsoft Teams -yhteydellä

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus ja Helsingin kaupungin InfoFinland.fi järjestävät yhteistyössä kolmen webinaarin sarjan teemasta monikielinen viestintä ja selkokieli maahanmuuttaneille – koronakriisin opit.

Tietoiskumaiset webinaarit on suunnattu erityisesti kuntien, järjestöjen ja julkisen alan viestijöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena on tarjota ajankohtaisen esimerkin avulla konkreettisia työkaluja moni- ja selkokieliseen viestintään silloin, kun viestinnän kohderyhmänä ovat maahanmuuttaneet ja vieraskieliset Suomessa asuvat.

Lue lisää webinaarisarjasta Monikielinen viestintä ja selkokieli maahanmuuttaneille - koronakriisin opit

Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe -webinaarissa kuullaan neljää tut­kijaa, jotka puhuvat siitä, miten rasismi ilmenee esim. kouluissa ja viranomaistoiminnassa, sekä siitä, miten suomalainen yhteiskunta on haluton puuttumaan rasismiin. Puheenvuorot käsittelevät myös siitä, millaisia merkityksiä yleisessä puheessa kotoutumiselle ja maahan­muutolle annetaan ja millaisia seurauksia näillä merkityksenannoilla voi olla maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien ja valtaväestön väli­sille suhteille.

Järjestäjä: TEM