Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Osa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen tilaisuuksista taltioidaan myöhempää katselua varten. Tapahtumatallenteet ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Tallenteet julkaistaan vain esiintyjien luvalla.

Kotouttamisen osaamiskeskus SlideSharessa

Kotouttamisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmän, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Koulutukset ja tapahtumat

Islam ja minä – Nuoret kuulumisen tunnettaan tutkimassa ja ilmaisemassa (Turku)

Nuoret muslimit ja resilienssi -hankkeen loppuseminaari

Aika: Torstai 5.3.2020, klo 9.30–17.00

Paikka: Turku, Nuorten taide- ja toimitalo Vimma (Aurakatu 16)

Mikä tukee nuorten selviytymistä? Miten nuori rakentaa identiteettiään? Millaista on kasvaa Suomessa? Miten taideperustaisia menetelmiä voidaan käyttää tutkimuksessa nuorten kanssa?

Tutkimushankkeessa on käytetty hyödyksi osallistavia, erityisesti visuaalisia ja performatiivisia menetelmiä sekä taidetta. Pääosassa on nuorten muslimien ääni. Hankkeessa on toteutettu mm. Islam ja minä -taidenäyttely Siirtolaisuusinstituutissa Turussa ja Kulttuurikeskus Stoassa Helsingissä.

Tapahtuma on tarkoitettu mm. tutkijoille, opettajille, opiskelijoille, nuorten kanssa työskenteleville sekä nuorille, erityisesti nuorille aikuisille.

Nuoret muslimit ja resilienssi on Helsingin yliopiston toteuttama, Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke. Islam ja minä –loppuseminaari järjestetään yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin ja hankkeeseen osallistuneiden nuorten kanssa.

Lisätietoa: Vastaava tutkija Marja Tiilikainen, Siirtolaisuusinstituutti, [email protected]

Lisätietoa Nuoret muslimit ja resilienssi -hankkeen loppuseminaarista

Ilmoittautuminen Nuoret muslimit ja resilienssi -hankkeen loppuseminaariin

Ryhmien ilmoittautumiset Nuoret muslimit ja resilienssi -hankkeen loppuseminaariin 

Halutessaan voi ilmoittautua joko aamu- tai iltapäivän ohjelmaan tai koko päivään.
Tilaisuudessa mahdollisesti kuvataan.

Näkökulmia rasisminvastaiseen toimintaan

Aika: 17.3.2020, klo 9 - 15.30

Paikka: Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, Oulu

Rasisminvastaisen viikon seminaarissa käsitellään antirasistista viitekehystä, hyvien väestösuhteiden edistämistä ja etnistä profilointia.

 

Ohjelma

Ilmoittautuminen 10.3.2020 mennessä

Korkeasti koulutetut terveysalan maahanmuuttajat osaksi suomalaista työvoimaa, Helsinki

SOTE-siltahanke järjestää keskustelutilaisuuden, jonka tarkoituksena on löytää yhteistä näkemystä, tunnistaa ratkaisuja ja keskustella työperäisestä maahanmuutosta terveydenhuollon alueella, täydennyskoulutuksesta korkeakoulutetuille maahanmuuttajille sekä rekrytoinnin eettisyydestä. Tilaisuus on tarkoitetettu SOTE-alan työnantajille ja työntekijöille, opiskelijoille, maahanmuuttajille, opintojen ohjaajille, opettajille ja asiasta kiinnostuneille.

Paikka: Metropolia AMK, Myllypuron kampus, MPA1010 Myllypuro-sali.

Ohjelma ja ilmoittautuminen 10.3.2020 mennessä

Lisätietoja antaa: Päivi Rimpioja, s-posti [email protected]

Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen maahan muuttaneiden ohjaamisessa, Pori

Koulutuksessa käsitellään mm. ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mielenterveyteen liittyviä erityispiirteitä ja miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat. Koulutus on tarkoitettu maahan muuttaneita työssään kohtaaville sosiaali- ja terveystoimen, työhallinnon, oppilaitosten ja järjestöjen työntekijöille sekä maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekeville asiantuntijoille.

Koulutuksen ohjelma

Ilmoittautuminen viimeistään 18.3.2020

Koulutuspaikka: Satasairaala, N2-auditorio, N-rakennus, 2. krs., Sairaalantie 3, Pori

Lisätietoja: Kirsi Paavilainen, s-posti [email protected]

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -koulutus

Aika: 26.3.2020 klo 8.30-16.00

Paikka: Original Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa / Verkkoyhteys

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville maahan muuttaneita työssään kohtaaville, eri alojen ammattilaisille

Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus tarkoittaa sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen kohtaamisissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren Turun yliopistosta. Koulutusmateriaali on sekä suomeksi että ruotsiksi, ja koulutuksessa kommunikoidaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Koulutuksen järjestävät Kotona Suomessa- ja Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke.

 

Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 2.3.2020. Tilaisuudessa on aamiais- ja iltapäiväkahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Työkaluja kotouttavaan työhön - Sotakokemusten yhteys lasten kehitykseen: MItä on huomioitava opetuksessa? Koulutus Turussa

Tilaisuuden tavoitteena on antaa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia aiemmilla sotakokemuksilla on lasten kehitykseen ja elämään uudessa kotimaassa ja miten näitä tulisi huomioida esimerkiksi koulussa. Koulutus on tarkoitetettu opetustyössä sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville, maahanmuuttajia työssään eri organisaatioissa kohtaaville. Kouluttajana toimiin psykologian professori Raija-Leena Punamäki-Gitai Tampereen yliopistosta. Koulutuksen järjestävät Kotona Suomessa -hanke ja Turun kaupunki.

Ohjelma

Ilmoittautuminen viimeistään 19.3.2020

Turun kaupungin työntekijät ilmoitautuvat myös SAP HR:n kautta

Paikka: Turun ammatti-instituutin auditorio, Datacity, Lemminkäisenkatu 14-18 B, Turku

LIsätietoja: aluekoordinaattori Päivi Ruotsala, s-posti [email protected], monikulttuurisen opetuksen suunnittelija Annika Rae, s-posti [email protected] sekä maahanmuuttotyönkoordinaattori Sari Kanervo, s-posti [email protected]

Kansainvälistyvä työyhteisö – elämäsi tilaisuus

Itä-Suomen maahanmuuttaja teemalla työskentelevä hankeverkosto kutsuu tiistaina 31.3.2020 avoimeen aamupäivätilaisuuteen, jossa teemaana on kansainvälistyvä työyhteisö ja siihen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on valaista ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustella ammattirajojen yli. Työpajojen tuloksena voi syntyä uusia kumppanuuksia ja osallistujat saavat eri teemoista uusia työkaluja käyttöönsä.

Kohderyhmä ja osallistumismuodot: Pohjois-Karjalassa kotoutumisen parissa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä paikalliset työnantajat ja yritysten edustajat ja yrittäjäorganisaatiot. Tilaisuuteen voi osallistua tulemalla paikan päälle ja luennon osalta myös etänä (osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuville).

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate (UEF)/ KOVAT -hanke, Karelia- ammattikorkeakoulu/ SIMHE-Karelia, Kotona Suomessa –hanke, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry/ Tarmo-hanke ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR-hanke).

Aika: tiistai 31.3.2020 klo 10.00-13.15

Paikka: Tiedepuiston tiloissa, Business Joensuu Oy, Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Ilmoittautuminen: tämän linkin https://link.webropolsurveys.com/S/CD936A1E261A67D5  kautta 18.3.2020 klo 16 mennessä.

Ohjelma