Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Osa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen tilaisuuksista taltioidaan myöhempää katselua varten. Tapahtumatallenteet ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Tallenteet julkaistaan vain esiintyjien luvalla.

Kotouttamisen osaamiskeskus SlideSharessa

Kotouttamisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmän, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Tapahtumat ja koronavirus

Koronavirustilanteessa tarkista tapahtuman järjestäjältä, onko tapahtuma peruttu tai järjestetäänkö se verkossa. Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja keskeisten yhteistyökumppanien tapahtumien muutokset on merkitty tapahtumakalenteriin. 

Koulutukset ja tapahtumat

Seksuaalioikeustemaattinen koulutus – pari- ja perheriidat, seksuaalinen väkivalta ja tuki

Aika: 4.5. klo 9-12  

Paikka: verkossa (Teams)

Väestöliitto ry toteuttaa Työ - ja elinkeinoministeriön tilauksesta kevään 2021 aikana seksuaalioikeustemaattisen koulutussarjan. Koulutukset sopivat kaikille maahanmuuttajia ohjaus- ja neuvontatyössä kohtaaville toimijoille. 

Koulutuksen aiheena pari- ja perheriidat, seksuaalinen väkivalta ja tuki.

Väestöliitto ry:n toteuttaman seksuaalioikeustemaattisen koulutussarjan aikataulu ja osallistuminen

Seksuaalioikeustemaattinen koulutus – pari- ja perheriidat, seksuaalinen väkivalta ja tuki

Aika: 4.5. klo 13-16 

Paikka: verkossa (Teams)

Väestöliitto ry toteuttaa Työ - ja elinkeinoministeriön tilauksesta kevään 2021 aikana seksuaalioikeustemaattisen koulutussarjan. Koulutukset sopivat kaikille maahanmuuttajia ohjaus- ja neuvontatyössä kohtaaville toimijoille. 

Koulutuksen aiheena pari- ja perheriidat, seksuaalinen väkivalta ja tuki. (sama kuin klo 9-12) 

Väestöliitto ry:n toteuttaman seksuaalioikeustemaattisen koulutussarjan aikataulu ja osallistuminen

PALOMA-osaamiskeskus esittää: Työkaluja pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön

Aika: 6.5.2021 12.30-15.40

Paikka: Webinaari

PALOMA2-hankkeen tavoitteena on ollut pilotoida työkaluja pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen PALOMA2-hanke järjestää tilaisuuden näiden pilottitutkimusten tuloksista ja pakolaistaustaisten mielenterveystyötä tukevista työkaluista. Seminaarissa tarkastellaan pakolaistaustaisten mielenterveystyön edistämistä ammattilaisen osaamisen vahvistamisen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn ja niiden tunnistamisen, sekä mielenterveyden tuen ja hoidon kautta. Työkalut julkaistaan PALOMA-osaamiskeskuksen verkkosivuilla.

PALOMA2-hankkeen webinaarin ohjelma ja ilmoittautuminen

Koko perhe kohtaa – lasten huomioiminen tukiperhetoiminnassa -julkaisuwebinaari

Aika: 6.5. klo 13-15

Paikka: Webinaari

Yhteiset Lapsemme on tuottanut julkaisun lasten roolista ja huomioimisesta tukiperhetoiminnassa, ja se julkaistaan webinaarissa torstaina 6.5. Julkaisu esittelee ilman huoltajaa alaikäisinä tullelleille lapsille ja nuorille suunnattua tukiperhetoimintaa, jota on kehitetty Yhdessä matkalla –hankkeessa. Webinaarissa esitellään julkaisua ja kuullaan tukiperheen lapsen sekä tuettavan nuoren kokemuksia. Lisäksi webinaarissa on asiantuntijoiden paneelikeskustelu.

Webinaari on tarkoitettu tukiperhetoimintaa ja muuta perheen voimin toteutettaa vapaaehtoistoimintaa koordinoiville, ilman huoltajaa tulleiden parissa työskenteleville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 

Ilmoittautuminen 3.5. mennessä. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen julkaisuwebinaariin

Lisää tietoa Koko perhe kohtaa -julkaisuwebinaarista. 

Kotoutumisen osaamiskeskuksen järjestämässä tutkimuswebinaarissa paneudutaan ulkomaalaistaustaisten poliittiseen osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen. Webinaarissa kuullaan viittä tutkijaa, jotka käsittelevät esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten henkilöiden äänestysaktiivisuutta sekä identiteetin ja äänestämisen yhteyttä. Webinaarissa on lisäksi yhteinen loppukeskustelu.

Kumppanuusverkoston toukokuun tapaamisessa käsitellään ohjelman ajankohtaisia asioita, kumppanuusohjelman konkreettista työtä ja viestintää. Verkoston tapaamisessa esitellään esimerkiksi kumppanuusohjelman toimintasuunnitelmaa, yhteistyön mahdollisuuksia ja uusia verkkopalveluita.

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -tutkimushankkeessa selvitettiin, millaisia ovat tyypilliset maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut ja tuotettiin tietoa, jonka pohjalta polkuja voidaan kehittää. Hankkeen tulokset julkaistaan maanantaina 10. toukokuuta. Olet tervetullut kuulemaan työn päähavainnoista raportin julkistustilaisuuteen kello 14 alkaen.

Webinar: Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning (ruotsiksi/englanniksi)

När: 11.5. 13-14.30

Var: online (Zoom)

I en ny studie från Nordiska ministerrådet pekar man på flera bakomliggande faktorer som sammantaget orsakat den höga infektionsnivån och överdödligheten i områden med stor andel utrikesfödda. Snarare än språksvårigheter och kulturell bakgrund har strukturella faktorer och ojämlikhet spelat in. De här faktorerna försvårar och i vissa fall omöjliggör för invånarna att följa riktlinjerna. 

Vid webbinariet kommer forskarna från Nordregio att presentera fynden och därefter låter vi representanter från invandrartäta områden i Norden kommentera rapporten och dela med sig av sina erfarenheter av pandemin. Vi avslutar med ett panelsamtal med representanter från myndigheter i de nordiska länderna med ansvar för att motverka boendesegregationen. Vilka lärdomar drar man inför kommande pandemier och inför framtiden?

Mer information om webinar

Anmäla dig till webinar

Suomi-Somalia Seura järjestää keskiviikkona 12.5. webinaarin selkokielen käytöstä työelämässä. Tule kuulemaan Selkokeskuksen tietoiskua selkokielestä ja Pohjolan Liikenteen kokemuksia selkokielen käytöstä työyhteisössä.

Vuosina 2019–2021 toteutettavan Women to Work -hankkeen toiminta on suunnattu naisille, jotka puhuvat somalia, arabiaa tai venäjää tai pärjäävät selkosuomeksi. Asiakas voi löytää omakielisen tai selkosuomenkielisen ohjauksen avulla uuden polun koulutukseen tai työelämään. Seminaarissa esitellään hankkeen tavoitteita ja tuloksia sekä hankkeessa tuotettu Työtä ja tuloksia -ammattivideo.

Tule torstaina 20.5. mukaan keskustelemaan lisää kumppanuusbarometrin tuloksista ja siitä, millaista kehittämistyötä tulosten pohjalta seuraavaksi tarvitaan. Työpajassa keskitytään erityisesti kumppanuusbarometrissa saatuihin avovastauksiin.

Selvitys Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa tarkastelee, miten yhteisölähtöisen kotoutumisen malli sopisi Suomeen ja minkälaisia yhteistyörakenteita sen mahdollinen toteuttaminen vaatisi valtion, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Selvitykseen haastateltiin pakolaisia vastaanottavia ja kotoutumista edistävää työtä tekeviä tahoja kuten kuntia, järjestöjä, uskonnollisia yhteisöjä, tutkijoita sekä vapaaehtoisia. Selvityksessä on haastattelujen pohjalta hahmoteltu Suomeen soveltuvaa yhteisölähtöisen kotoutumisen mallia.

Miten koronapandemia ja eriarvoisuus näyttäytyy kotoutumisen kentällä Suomessa? Mitä kulttuurisesti moninaisten nuorten mielenterveydelle kuuluu? Millä keinoilla työelämän yhdenvertaisuutta voidaan edistää? Tervetuloa MONET-seminaariin kuulemaan ajankohtaista tutkimustietoa, tutustumaan käytännön työkaluihin ja käymään mielenkiintoisia keskusteluja maahanmuuton ja kotoutumisen kentältä.