Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Osa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen tilaisuuksista taltioidaan myöhempää katselua varten. Tapahtumatallenteet ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Tallenteet julkaistaan vain esiintyjien luvalla.

Kotouttamisen osaamiskeskus SlideSharessa

Kotouttamisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmän, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Tapahtumat ja koronavirus

Koronavirustilanteessa tarkista tapahtuman järjestäjältä, onko tapahtuma peruttu tai järjestetäänkö se verkossa. Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja keskeisten yhteistyökumppanien tapahtumien muutokset on merkitty tapahtumakalenteriin. 

Koulutukset ja tapahtumat

ma 5.10.2020–
ti 6.10.2020

Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät

Aika: 5.10.2020 klo 9.45-16.30, 6.10. klo 9.30-15.30
Paikka: Verkossa

Opetushallituksen ja Suomenopettajat ry:n järjestävät kehittämispäivät, joilla käsitellään suomen kielen opetusta toisena kielenä. Ohjelma koostuu puheenvuoroista ja keskusteluista. Tapahtuma on tarkoitettu eri koulutustasojen opettajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoa:
Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät

Koulutus: Mielenterveyteen liittyvien asioiden kohtaaminen maahan muuttaneiden ohjaamisessa, Pori

Aika: 5.10.2020 klo 13.00 – 16.00

Paikka: Koulutus järjestetään Teams-etäyhteyden välityksellä.

 

Koulutuksessa käsitellään mm. ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mielenterveyteen liittyviä erityispiirteitä ja sitä, miten mielenterveyden ongelmat vaikuttavat, miten kertoa asiakkaalle mielenterveydestä ja miten mielenterveyttä hoidetaan. Koulutus on tarkoitettu maahan muuttaneita työssään kohtaaville sosiaali- ja terveystoimen, erikoissairaanhoidon, työhallinnon, oppilaitosten ja järjestöjen työntekijöille sekä maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekeville asiantuntijoille. Koulutus on alueellinen.

Kouluttajana toimii Pakolaisten mielenterveystyön osaamiskeskus / PALOMA2-hankkeen asiantuntija, Sonja Sahla Tyksin Psykiatriasta.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä PALOMA2-hanke, Satasairaala, Pakolaistaustaisten ohjaus –hanke ja Kotona Suomessa –hanke.

Ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2020 mennessä.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

ma 5.10.2020–
ti 6.10.2020

Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät

Aika: 5.10.2020 klo 9.45-16.30, 6.10. klo 9.30-15.30
Paikka: Verkossa

Opetushallituksen ja Suomenopettajat ry:n järjestävät kehittämispäivät, joilla käsitellään suomen kielen opetusta toisena kielenä. Ohjelma koostuu puheenvuoroista ja keskusteluista. Tapahtuma on tarkoitettu eri koulutustasojen opettajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoa:
Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät

Äidit mukana - ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden loppuseminaari

Aika: 7.10. klo 9-11.30

Paikka: Verkossa

Äidit mukana- hankkeen ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeen yhteinen loppuseminaari järjestetään verkossa. Hankkeiden tavoitteena on ollut edistää maahanmuuttaneiden vanhempien kotoutumista. Tarkemman loppuseminaariin ohjelman saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoa:

Ilmoittautuminen loppuseminaariin

Alueellinen kuulemistilaisuus kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista ja Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategian jalkauttamisesta

Tilaisuuden aiheena on työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteko annetaan eduskunnalle helmikuussa 2021. Tavoitteena on tuottaa alueen näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia kotoutumisen edistämisen uudistamiseen sekä keinoja Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategian jalkauttamiseen. Tilaisuuteen ovat tervetulleet elinkeinoelämän ja työmarkkinaosapuolten edustajat, kouluttajat, viranomaiset, tutkijat ja kansalaisjärjestöt. Tilaisuus järjestetään Teams-etäyhteydellä. Tilaisuuden järjestää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tervetuloa!

Ohjelma

Ilmoittautuminen viimeistään 2.10.

Lisätietoja: maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki, s-posti [email protected]