Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Osa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Kotona Suomessa -hankkeen tilaisuuksista taltioidaan myöhempää katselua varten. Tapahtumatallenteet ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla. Tallenteet julkaistaan vain esiintyjien luvalla.

Kotouttamisen osaamiskeskus SlideSharessa

Kotouttamisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmän, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Koulutukset ja tapahtumat

keskiviikko 4.4.

12.30–18.00

Yhdessä tukemaan kotoutumista -seminaari, Helsinki

Viranomaispalvelut ja järjestöjen vapaaehtoistoiminta muodostavat tärkeän osan maahan muuttaneiden kotoutumista tukevien toimintojen kokonaisuudesta, jossa toimijoiden roolit ja vahvuudet eroavat toisistaan. Työtä tehdään erilaisista lähtökohdista käsin hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä ja se luo yhteistyölle haasteita. Seminaarin tavoitteena on synnyttää dialogia ja löytää ratkaisuja yhteistyölle. Tilaisuus on suunnattu Uudenmaan alueen kuntien ja järjestöjen työntekijöille sekä vapaaehtoisille.

Tilaisuuden järjestävät Uudenmaan ELY-keskuksen Järjestöistä voimaa kotoutumiseen hanke, Kotona Suomessa -hanke ja Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri.

Paikka: Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 B, Helsinki, Iso auditorio, 2. krs.

Ilmoittautudu seminaariin 28.3.2018 mennessä.

Linkki ilmoittautumiseen

Lisätiedot ja ohjelma

perjantai 6.4.

09.00–14.30

Kotoutuja-asiakkaan ohjaaminen ja ohjautuminen palveluihin, Kokkola

Koulutuksen kohderyhmänä on kotoutuja-asiakkaiden parissa työskentelevät ja maahanmuuttajia työssään kohtaavat ammattilaiset.

Asiantuntijapuheenvuorot:
Marjut Marttila ja Niklas Öster, Pohjanmaa TE-palvelut
Kimmo Lakanen, Pohjanmaan Poliisilaitos
Emine Ehrström, Kotona Suomessa -hanke
Sonja Kurtén-Vartio, SK Edu & Publication 

Tutustu Ohjelmaan seuraavasta Linkistä

Ilmoittautumiset 30.3.2018 klo 12 mennessä seuraavasta Linkistä

Lisätiedot

Emine Ehrström, aluekoordinaattori
Kotona Suomessa -hanke
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi 

maanantai 9.4.

10.00–16.00

EU-hanke Compleapin seminaari, Helsinki

Seminaarissa esitellään Compleap-hanketta (oppijalähtöinen digitaalinen ekosysteemi osaamisen kehittämiselle) ja pureudutaan osaamisen kehittämisen digitaalisiin palveluihin eri sidosryhmien näkökulmasta.

Hankkeessa mallinnetaan yksilön osaamisen kehittämistä tukevien digitaalisten palveluiden kokonaisuus EU-tasolla sekä kehitetään palveluita havaittujen puutteiden osalta. Hakkeessa lähestytään palveluiden kehittämistä eri toimijoiden kautta: maahanmuuttajien, ammatinvaihtajien ja NEET-nuorten.

Paikka: opetus- ja kulttuuriministeriön Jukola-sali, Meritullinkatu 1 Helsinki. Myös etäyhteys (linkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä seminaaria).

Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.compleap.eu/registration-form/

tiistai 10.4.

12.30–15.30

PALOMA-käsikirjan julkaisutilaisuus, Helsinki

Tapahtumassa julkaistaan PALOMA-toimintamalli.

Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Helsinki.

Ilmoittautumiset tapahtumaan 3.4.2018  mennessä. Linkki ilmoittautumiseen.

Lisätiedot ja ohjelma.

keskiviikko 11.4.

09.00–14.30

Vastaanotosta vapaaehtoiseen paluuseen -seminaari, Helsinki

Maahanmuuttoviraston, ulkoministeriön ja Kriisinhallintakeskuksen VOMPAT-hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen vapaaehtoisen paluun kansallista rakennetta mm. tekemällä enemmän yhteistyötä toisten Euroopan maiden ja lähtömaiden kanssa. Hankkeen kohdemaita ovat Irak, Afganistan ja Somalia.

Seminaarissa kerrotaan tarkemmin Irakin tilanteesta sekä hankkeen suunnitelmista. VOMPAT-hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

Seminaari on suunnattu maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville viranomaisille, järjestöjen edustajille, tutkijoille sekä muille alan toimijoille.

Lisätiedot ja ohjelma

Sitovat ilmoittautumiset 3.4.2018 mennessä: linkki ilmoittautumiseen.

 

11.30–16.00

Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisen kehittämishankkeen PALOMA-mallin jalkautus Turkuun

Valtakunnallisen pakolaisten mielenterveystoimien PALOMA-kehittämishankkeen mallin jalkautustilaisuus. Tilaisuuden aiheita ovat mm. Paloma-malli; vaiheet, mitä on tehty ja miten sitä käytetään, kulttuurisensitiivisyys, kulttuurinen haastattelu sekä osallisuus ja toimijuus.

Koulutuspaikka: Vimman Sali, Aurakatu 16, 3.krs, Turku.

Lisätiedot: Ville Santalahti, etunimi.sukunimi(a)turku.fi

Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautumislinkki täältä (webropol).

Turun kaupungin työntekijät ilmottautuvat SAPin kautta: Hakusana PPMM.

perjantai 13.4.

09.00–14.30

Kaikilla on oikeus kotiseutuun -seminaari ja työpajat, Helsinki

Tilaisuudessa pohditaan ja kehitetään yhdistystoiminnan ja kulttuurien kohtaamisia.

Nykyinen kotiseutu on asia, joka yhdistää uusia ja vanhoja asukkaita. Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksissä toimii yli 150 000 henkilöä. Miten uudet asukkaat ja uudet suomalaiset toivotetaan tervetulleiksi kotiseuduille ja näihin yhdistyksiin? Miten kotiseututyö voi edistää luottamusta ja turvallisuutta?

Seminaarin järjestää Suomen Kotiseutuliiton "Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus" -jaosto.

Paikka: Opetushallituksen monitoimitila, Hakaniemenranta 6, Helsinki

Ilmoittautumiset 9.4. mennessä: toimisto@kotiseutuliitto.fi.

Lisätiedot

 

tiistai 17.4.

13.00–16.00

Maahanmuuttajien työllisyyden tulevaisuus Etelä-Savossa

Etelä-Savo on esimerkkimaakunta syrjäisestä Itä-Suomesta, joka pyrkii pysymään kilpailukykyisenä digitaalisten ja tietopohjaisten strategioidensa avulla. Samaan aikaan alue kärsii väestökadosta, ikääntymisestä ja kansallista keskiarvoa korkeammasta työttömyydestä. Tämän työpajan tavoitteena on kehittää Etelä-Savon yritysten, poliittisten päättäjien, maahanmuuttajien ja kuntalaisten avulla uusia innovatiivisia tapoja saada koko maakunta nousuun.

Kutsu on avoin kaikille maahanmuuttajien työllistymisestä kiinnostuneille mukaan lukien kasvuhaluiset yritykset ja maahanmuuttajien parissa työskentelevät.

Paikka: Maksuton tilaisuus pidetään Suomen Nuoriso-opistossa, Paukkulantie 22, Mikkeli

Ilmoittautuminen: 8.4.18 mennessä osoitteessa http://bit.ly/mesvo-workshop

Ohjelma , ENG -versio.

Lisätiedot: MESVO-hanke, Tommi Issakainen, p. 0407121969 , tommi.issakainen@otavanopisto.fi

maanantai 23.4.

 

Traumaattisista kokemuksista selviäminen ja Tukiverkostosta voimaa -koulutukset, Tampere

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun TRUST-kärkihanke (Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) järjestää huhtikuussa kaksi koulutuspäivää Tampereella, joissa tarkastellaan hyviä käytäntöjä yksin tulleiden alaikäisten arjen tukemiseen.

Yksin maahan tulleet turvapaikanhakijanuoret tarvitsevat pitkäaikaista sosiaalista tukea, hoivaa sekä toimivia ratkaisuja asumiseen ja koulutukseen. Ensimmäinen koulutus käsittelee traumaattisista kokemuksista selviytymistä ja tähän saatavilla olevaa tukea. Toisena päivänä keskitytään tukiverkon voimaan: kuinka ympäröivä yhteisö voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea yksin tulleita nuoria?

Paikka: Tampereen työväenmuseo Werstaan auditorio. 

Ilmoittautuminen 12.4.2018 mennessä e-lomakkeella: linkki ilmoittautumiseen

Lisätiedot ja ohjelma

Lisätietoa koulutuksista: Kristiina Korjonen-Kuusipuro, tutkijatohtori, TRUST-hanke, etunimi.sukunimi@uta.fi, p. +358 (0)50 509 9115.

 

tiistai 24.4.

 

Traumaattisista kokemuksista selviäminen ja Tukiverkostosta voimaa -koulutukset, Tampere

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun TRUST-kärkihanke (Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) järjestää huhtikuussa kaksi koulutuspäivää Tampereella, joissa tarkastellaan hyviä käytäntöjä yksin tulleiden alaikäisten arjen tukemiseen.

Yksin maahan tulleet turvapaikanhakijanuoret tarvitsevat pitkäaikaista sosiaalista tukea, hoivaa sekä toimivia ratkaisuja asumiseen ja koulutukseen. Ensimmäinen koulutus käsittelee traumaattisista kokemuksista selviytymistä ja tähän saatavilla olevaa tukea. Toisena päivänä keskitytään tukiverkon voimaan: kuinka ympäröivä yhteisö voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea yksin tulleita nuoria?

Paikka: Tampereen työväenmuseo Werstaan auditorio. 

Ilmoittautuminen 12.4.2018 mennessä e-lomakkeella: linkki ilmoittautumiseen

Lisätiedot ja ohjelma

Lisätietoa koulutuksista: Kristiina Korjonen-Kuusipuro, tutkijatohtori, TRUST-hanke, etunimi.sukunimi@uta.fi, p. +358 (0)50 509 9115.

 

09.00–12.10

Koulutus kansainvälistyvästä Pohjanmaasta Kansainvälistyvä elinkeinoelämä ja kansainvälisten osaajien palvelut, Vaasa

Tilaisuus on valitettavasti jouduttu perumaan.

 

Lisätiedot

Emine Ehrström
Kotona Suomessa -hanke (ESR), aluekoordinaattori
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi