Kulttuuriorientaatiokoulutus pakolaisille

Maahanmuuttovirasto järjestää Suomeen valituille kiintiöpakolaisille kattavaa kulttuuriorientaatiokoulutusta ennen heidän Suomeen muuttoaan.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille mahdollisimman realistinen kuva Suomeen muuttamisesta, elämänmuutoksesta ja tulevasta elämästä Suomessa. Koulutus koostuu pakolaisten oleskelumaissa pidettävästä lähiopetuksesta ja itseopiskelumateriaalista.

Koulutuksen tavoitteena on ollut selkeä kokonaisuus, jonka avulla Suomeen valitut kiintiöpakolaiset saavat jo ennen Suomeen muuttoa käytännönläheistä tietoa uudesta kotimaastaan. 

Neljä päivää kestävä lähiopetus sisältää seuraavia kokonaisuuksia:

  1. Käytännönläheistä perustietoa Suomesta ja siitä, mikä maahanmuuttajaa odottaa hänen aloittaessaan elämäänsä uudessa kotimaassaan.
  2. Suomen kielen perusteiden opettelu, avainsanaston ja käytännöllisten arjen perusfraasien oppiminen
  3. Sisäisen ja ulkoisen sopeutumisprosessin käynnistyminen ja valmiuksien parantaminen uuden kohtaamiseen.

Opetus etenee kronologisesti: kuinka valmistautua Suomeen muuttoon, mitä tapahtuu matkan aikana, Suomeen saapuminen ja asettuminen sekä elämä Suomessa.

Opetuksessa sekä valmistetussa materiaalissa otetaan huomioon eri kohderyhmät, olosuhteiden moninaisuus, ihmisten fyysiset ja psyykkiset erilaisuudet, erilaiset koulutus-, kulttuuri- ja uskonnolliset taustat sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat.

Käytössä  myös itseopiskelumateriaalia

Kulttuuriorientaatio pyritään järjestämään mahdollisimman monelle kiintiöpakolaiselle jo ennen heidän Suomeen saapumistaan. Vaihtoehtoina on joko lähiopetus ulkomailla ennen Suomeen muuttoa tai opiskelu etukäteen toimitetun itseopiskelumateriaalin avulla. 

Maahanmuuttoviraston movingtofinland.fi-sivusto sisältää perustietoa Suomesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, työpaikan hakemisesta, opiskelumahdollisuuksista ja pätevöitymiskoulutuksesta, suomen kielen ja fraasien perusopetusmateriaalia, kuvia Suomesta, tietoa suomalaisuudesta, väestöstä, materiaalia myös psyko-sosiaalisesta valmistautumisesta ja eri vaiheista Suomeen muuton jälkeen. Sivusto on luettavissa kahdeksalla kielellä.

Lisätietoa:

movingtofinland.fi