Kuntapaikoista sopiminen tukee sujuvaa kuntaan siirtymistä

Kunnat voivat sopia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten kanssa kuntapaikoista. Kuntapaikoille ohjataan kiintiöpakolaisia sekä oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita yhteistyössä kunnan, ELY-keskuksen sekä vastaanottokeskusten kanssa.

Kuntapaikoista sopiminen edistää hallittua ja sujuvaa kuntiin siirtymistä ja kotoutumisen nopeaa käynnistymistä.

Kunta saa tietoa kuntapaikoille muuttavista henkilöistä

Kunnalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan tietoa kuntaan muuttavista henkilöistä, jotta heidän tarvitsemiensa palvelujen ja asuntojen järjestämiseen pystytään varautumaan. Kuntaan muuttavan henkilön palveluntarpeet sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuudet onkin otettava huomioon siirtymistä suunniteltaessa.

Kansainvälistä suojelua saaville siirtyminen heidän vastaanottokeskuksensa kuntaan tai lähikuntiin on usein hyvä vaihtoehto, sillä alue ja sen verkostot ovat voineet tulla heille jo tutuiksi.

Kun kuntapaikkoja on saatavilla koko maassa, viranomaiset voivat ohjata kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä vastaanottokeskuksen ja sen lähialueen kuntiin tasaisesti. Näin kansainvälistä suojelua saavat eivät asetu ainoastaan suurimpiin kaupunkeihin tai kasvukeskuksiin. Tämä helpottaa asuntojen löytämistä ja ehkäisee kotoutumispalveluiden ruuhkautumista.

Nopea vastaanottokeskuksista kuntaan siirtyminen hyödyttää kansainvälistä suojelua saavan lisäksi koko yhteiskuntaa, sillä tällöin kotoutuminen käynnistyy nopeasti.

Kunta voi olla yhteydessä kuntapaikoista paikalliseen ELY-keskukseen.

Lisätietoa:

ELY-keskukset (www.ely-keskus.fi)