Kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittaminen

Kunnat sopivat ELY-keskusten kanssa kuntapaikoista, joille kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ohjataan. Kuntapaikkojen koordinoinnista vastaa valtakunnallisesti työ- ja elinkeinoministeriö ja alueellisesti kunkin alueen ELY-keskus. Kiintiöpakolaisten sijoittamisesta kuntaan vastaa Maahanmuuttovirasto.

Kuntapaikkaa etsittäessä

Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskuksille UNHCR:n henkilötietolomakkeiden (RRF) nimettömät tiedot pakolaisista:

  • perhekoko (tarvittavan asunnon koko)
  • perheen ikäjakauma (aikuiskoulutus-, koulu- ja päivähoitotarve)
  • kotimaassa saadun koulutuksen kesto (vrt. luku- ja kirjoitustaidottomat vs. korkeakoulututkinnon suorittaneet)
  • työkokemus (työllistymismahdollisuudet)
  • pakolaisen mahdollisesti esittämä toive jatkokoulutuksesta (opiskelupaikan läheisyys)
  • tieto pakolaisen terveydentilasta ja mahdollisista sairauksista (tarvittavat palvelut)

Nämä tiedot vaikuttavat sopivan asunnon löytämiseen ja mahdollisesti tarvittaviin erityisjärjestelyihin. ELY-keskus esittää kunnalle pakolaisia kuntaan sijoitettavaksi näiden tietojen pohjalta.

Kun kuntapaikka varmistuu

Kuntapaikan varmistuttua Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskusten kautta kunnalle kuntaan sijoitettavan pakolaisen henkilötietolomakkeen.

Valintamatkoilla henkilötietolomakkeeseen on kirjattu haastattelussa esiin tulleet lisäykset, muutokset ja korjaukset. Lomakkeeseen on lisäksi kirjattu erityisesti kotoutumisen kannalta merkittävimmät asiat.

Valintamatkalla vastaanotetut muut asiakirjat toimitetaan tarvittaessa kuntaan. Hätätapausten ja muiden ilman haastattelua hyväksyttyjen pakolaisten tiedot perustuvat yksinomaan UNHCR:n henkilötietolomakkeisiin.

Kaikki toimitetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Esimerkki kunnalle toimitettavasta tiivistelmästä

Tapaus 147-*********:
Nainen 21 v.
Naimaton, lapseton
Sisko linkkitapauksena (147-**********), tulisi sijoittaa yhdessä.
Vanhemmat kuolleet, loput sisarukset Ruandassa
Kielitaito: ruanda/kinyaruanda (äidinkieli), josta luku- ja kirjoitustaitoinen
Käynyt neljä vuotta koulua
Työkokemusta kotiapulaisena
Vakavia väkivaltakokemuksia, traumatisoitunut. Voi hyötyä psykologisesta tuesta.
Ei muita ilmoitettuja terveysongelmia

Kunta ilmoittaa ELY-keskuksen kautta tai suoraan Maahanmuuttovirastolle ajankohdan, jolloin asunto on valmiina ja Maahanmuuttovirasto voi aloittaa pakolainen maahan ja kuntaan saapumisen järjestelyt.