Laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2019 kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista on haettavissa 1.1.–31.3.2020

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavista, vuonna 2019 kuntaan saapuneista henkilöistä ajalla 1.1.-31.3.2020. Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on

  • 1 197,88 euroa alle 7-vuotiaista ja
  • 402,50 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. 

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien tai kuukausien määrästä.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2019 aikana kuntaan tulleista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)

Lisäosa myönnetään myös vuonna 2019 Suomessa syntyneistä lapsista, joiden vanhemmista ainakin toinen on saapunut kuntaan vuonna 2019 ja kuuluu Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriin.

Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta. Vain ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu korvaukseen riippumatta henkilön kunnassa asumasta ajasta. Korvausta ei makseta vastaanottokeskuspaikkakunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saatuaan toiseen kuntaan.

Laskennallisen korvauksen lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2019. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi. Lisätietoa henkilöluettelon täyttämisestä alla.

Lue tarkemmin tuen hakemisesta ohjeesta.

Hakuohje ja -lomakkeet:

Sylvia/LKlisäosa/Hakuohje/2019

Sylvia/LKlisäosa/Hakulomake/2019

Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2019

Lisätietoja:

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2020 maksettavista lisätuista

Laskennallisen korvauksen lisäosan rekisterin tietosuojaseloste