Laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2020 kuntaan saapuneista saapuneista kansainvälistä suojelua saavista on haettavissa 1.2.–14.5.2021

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavista, vuonna 2020 kuntaan saapuneista henkilöistä ajalla 1.2.–14.5.2021. Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on

•    1 369 euroa alle 7-vuotiaista ja
•    460 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. 

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien tai kuukausien määrästä.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2020 aikana kuntaan tulleista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä

•    kiintiöpakolaiset
•    turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)

Lisäosa myönnetään myös vuonna 2020 Suomessa syntyneistä lapsista, joiden vanhemmista ainakin toinen on saapunut kuntaan vuonna 2020 ja kuuluu Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriin.

Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta. Vain ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu korvaukseen riippumatta henkilön kunnassa asumasta ajasta. Korvausta ei makseta vastaanottokeskuspaikkakunnalle, jos henkilölle on merkitty kotikunta vastaanottokeskusvaiheessa ja henkilö on muuttanut oleskeluluvan saa-tuaan toiseen kuntaan.

Laskennallisen korvauksen lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta hakee lisäosaa. Henkilöluettelona täytyy käyttää lomaketta Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2021. Muita mahdollisia henkilöluetteloita ei hyväksytä hakemuksen liitteeksi.

Hakuohje- ja lomakkeet:

Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuohje

Laskennallisen korvauksen lisäosan hakulomake (Sylvia/LKlisäosa/Hakulomake/2021)

Henkilöluettelo (Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2021)

Lisätietoja:

Päätös laskennallisen korvauksen lisäosan hakuajan pidentämisestä

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2021 maksettavista lisätuista