Laskennallisen korvauksen lisäosaa myönnetään kuntaan saapuneista kansainvälistä suojelua saavista

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta valmistellaan pakolaisia vastaanottaville kunnille laskennallisen korvauksen lisäosan hakua vuonna 2021. Rahoitushaun toteutumi-nen edellyttää Sylvia5-hankkeen myönteistä rahoituspäätöstä. Laskennallisen korvauksen lisäosan haku kunnille varmistuu tammikuun 2021 aikana. 

Laskennallisen korvauksen lisäosan haku vuonna 2021

Laskennallisen korvauksen lisäosan haku on suunniteltu järjestettäväksi ajalla 1.2.-30.4.2021 KEHA-keskuksesta. Rahoitushaussa laskennallisen korvauksen lisäosa on 1369 euroa alle 7-vuotiaista ja 460 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. 

Vuonna 2021 laskennallisen korvauksen lisäosan myöntämisen ehdot tulevat pysymään aiempien lisäosan hakuja vastaavina. Korvausta on tarkoitus myöntää kuntiin saapuneista kiintiöpakolaisista ja turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneista (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §). 

Lisäosa maksetaan myös vuonna 2020 Suomessa syntyneistä lapsista, joiden vanhemmista ainakin toinen on saapunut kuntaan vuonna 2020 ja kuuluu Sylvia-hankkeen lasken-nallisen korvauksen lisäosan henkilöpiiriin. 

Rahoitushaun varmistuttua tammikuussa 2021 julkaistaan hakuohjeet ja –lomakkeet tällä sivustolla.

Lisätietoja:

Laskennallisen korvauksen lisäosan rekisterin tietosuojaseloste