Hätätapausten vastaanottoon ennakkoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Sylvia-hanke tukee hätätapausten vastaanottoon varautuvia kuntia lisätuella. Hätätapauksiksi kutsutaan kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat UNHCR:n määritelmän mukaan kiireellistä uudelleensijoitusta. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa hätätapaukset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea vuonna 2019 ja 2020 vastaanotettavista hätätapauksista.

Lisätuen edellytykset ja hakeminen:

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi hätätapausta vuoden 2019 tai 2020 aikana.
  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 3 422,50 alle 7 vuotiaista ja 1 150,00€ yli 7 vuotta täyttäneistä hätätapauksina kuntaan saapuneista. 
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun hätätapauksina saapuvat pakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys. Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta.

Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon. UMA-järjestelmän kautta tehty ilmoitus vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon sitoutumisesta tulee erikseen välittää myös Sylvia-hankkeelle.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Vuonna 2019 kuntaan saapuneista hätätapauksista lisätuki tulee viimeistään 2.12.2019 mennessä. 

Hätätapausten vastaanoton lisätuesta on saatavilla kotouttaminen.fi-sivustolla on vuoden 2019 hakulomakkeet vuoden 2019 haun päättymiseen asti (2.12.2019). Vuoden 2020 haku-lomakkeet julkaistaan kotouttaminen.fi-sivustolla vuoden 2019 haun päättymisen jälkeen.

Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Vuoden 2019 hakuohje ja -lomakkeet:

Sylvia/Hätätapaukset/Ohje/2019
Sylvia/Hätätapaukset/Hakulomake/2019
Sylvia/Hätätapaukset/Henkilöluettelo/2019

Vuoden 2020 hakuohje:

Sylvia/Hätätapaukset/Ohje/2020

Lisätietoa:

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2019 maksettavista lisätuista

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2020 maksettavista lisätuista

Hätätapausten vastaanoton lisätuen tietosuojaseloste