Ennakkoon hätätapausten vastaanottoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Sylvia-hanke tukee hätätapausten vastaanottoon varautuvia kuntia lisätuella. Hätätapauksiksi kutsutaan kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat UNHCR:n määritelmän mukaan kiireellistä uudelleensijoitusta. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa hätätapaukset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea kuntaan vuonna 2018 vastaanotettavista hätätapauksista. Lisätukea tullaan myöntämään myös vuonna 2019 kuntaan vastaanotettavista hätätapauksista.

Lisätuen edellytykset ja hakeminen:

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi hätätapausta vuoden 2018 aikana.
  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 1 000 €/vastaanotettu hätätapaus.
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun vähintään viisi hätätapausta on saapunut kuntaan.

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta. Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon.

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Lisätuki tulee hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä viimeistään 3.12.2018 mennessä. Vuonna 2017 hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätuen loppuvuodesta 2017 kuntaan saapuneista hätätapauksista vuoden 2018 aikana.

Marraskuun 2018 loppuun mennessä kuntiin saapuneista hätätapauksista tuki tulee hakea Sylvia-hankkeesta 3.12.2018 mennessä. Kunnat voivat hakea lisätuen joulukuussa 2018 kuntaan saapuneista hätätapauksista vuoden 2019 rahoitushausta. 

Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Vuoden 2018 hakuohje ja -lomake:

Sylvia/Hätätapaukset/Ohje21.11.17
Sylvia/Hätätapaukset/Hakulomake21.11.17 (Excel)
Sylvia/Hätätapaukset/Henkilöluettelo21.11.17 (Excel)

Lisätietoa:

Hätätapausten vastaanoton lisätuen tietosuojaseloste