Ennakkoon hätätapausten vastaanottoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Sylvia-hankkeen maksamalla lisätuella tuetaan kuntia varautumaan kiintiöpakolaisina saapuvien, kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien eli niin kutsuttujen hätätapausten vastaanottoon. Varautumisen tavoitteena on, että hätätapaukset pystyttäisiin vastaanottamaan kunnissa kiireellisyyden edellyttämässä aikataulussa.

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea kuntaan vuonna 2018 vastaanotettavista hätätapauksista.

Lisätuen edellytykset ja hakeminen:

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi hätätapausta vuoden 2018 aikana.
  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 1 000 €/vastaanotettu hätätapaus.
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun vähintään viisi hätätapausta on saapunut kuntaan.

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta. Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon.

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Lisätuki tulee hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä viimeistään 3.12.2018 mennessä. Vuonna 2017 hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätuen loppuvuodesta 2017 kuntaan saapuneista hätätapauksista vuoden 2018 aikana.

Lisätukihakemusten on oltava työ- ja elinkeinoministeriössä viimeistään maanantaina 3.12.2018.

Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Hakuohje ja -lomake:

Sylvia/Hätätapaukset/Ohje21.11.17
Sylvia/Hätätapaukset/Hakulomake21.11.17 (Excel)
Sylvia/Hätätapaukset/Henkilöluettelo21.11.17 (Excel)

Infoliite - Osa kiintiöpakolaisista tarvitsee kiireellistä uudelleen sijoitusta