Hätätapausten vastaanottoon ennakkoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Sylvia-hanke tukee hätätapausten vastaanottoon varautuvia kuntia lisätuella. Hätätapauksiksi kutsutaan kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat UNHCR:n määritelmän mukaan kiireellistä uudelleensijoitusta. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa hätätapaukset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea vuonna 2020 vastaanotettavista hätätapauksista 15.1.2021 mennessä.

Vuoden 2021 hätätapausten vastaanoton lisätuen hakua suunnitellaan. Lisätuen ehdot tule-vat pysymään samoina. Seuraavan rahoitushaun toteutuminen varmistuu tammikuussa 2021. Rahoitushaun varmistuttua hakuohjeet ja -lomakkeet julkaistaan tällä sivustolla. 

Lisätuen edellytykset ja hakeminen:

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi hätätapausta vuoden 2020 aikana.

  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.

  • Lisätuki on 3 422,50 alle 7 vuotiaista ja 1 150,00€ yli 7 vuotta täyttäneistä hätätapauksina kuntaan saapuneista. 

  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun hätätapauksina saapuvat pakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys. Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta.

Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon. UMA-järjestelmän kautta tehty ilmoitus vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon sitoutumisesta tulee erikseen välittää myös Sylvia-hankkeelle.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Vuonna 2020 kuntaan saapuneista hätätapauksista lisätuki tulee hakea viimeistään 15.1.2021 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta.

Lue tarkemmin lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Vuoden 2020 hakuohje ja -lomakkeet:

Sylvia/Hätätapaukset/Ohje/2020
Sylvia/Hätätapaukset/Hakulomake/2020
Sylvia/Hätätapaukset/Henkilöluettelo/2020

Lisätietoa:

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2020 maksettavista lisätuista
Hätätapausten vastaanoton lisätuen tietosuojaseloste