Alkukartoitus tai -haastattelu

Alkukartoitus tai -haastattelu tehdään työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja alkukartoitusta pyytäville. Alkukartoituksen tekee joko kunta tai TE-toimisto. Kunta saa korvauksen jokaisesta tehdystä alkukartoituksesta. Korvausta ei myönnetä TE-toimiston vastuulla olevista maahanmuuttajista.

Alkukartoituksen tarkoituksena on, että kunnassa tai TE-toimistossa arvioidaan henkilön työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet. Lisäksi arvioidaan kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarve. Alkukartoituksen perusteella arvioidaan myös, tarvitseeko kotoutuja kotoutumissuunnitelman.

Alkukartoituksen tekevä taho sekä asiakkaan tarve vaikuttavat alkukartoituksen laajuuteen. Alkuhaastattelusta, kevyemmästä kartoituksesta, asiakas voidaan ohjata myös tarkempaan osaamiskartoitukseen. 

  • Kevyempi alkukartoitus voidaan tehdä kunnassa alkuhaastatteluna, jonka perusteella asiakas voidaan ohjata tarkempaan arviointiin. Kevyempi kartoitus voidaan tehdä myös silloin, kun asiakkaan osaamistaustan tai kotoutumisvalmiuksien suhteen ei näytä olevan epävarmuuksia.
  • TE-toimistot voivat tehdä tai ostaa omille asiakkailleen erilaisia valmiuksia mittaavan alkukartoituksen sopivaan kotoutumiskoulutukseen ohjaamiseksi. Näissä alkukartoituksissa kartoitetaan mm. asiakkaan kielitaidon lähtötaso ja opiskeluvalmiuksia. Laajempi kartoitus voidaan tehdä silloin, kun asiakkaan koulutustausta on vähäinen tai siitä ei ole selkeää kuvaa, tai jos asiakkaalla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia.

Julkaisusta Alkukartoituksen avuksi löydät muutamia hyviä käytäntöjä siitä, miten laaja-alainen alkukartoitus voidaan järjestää. Julkaisun lopussa on myös mallilomakkeita laaja-alaiseen alkukartoitukseen.

Lue lisää:

Alkuhaastattelu-lomake (täytettävä)
Julkaisu Alkukartoituksen avuksi (tem.fi)