Henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma 

Kotoutumissuunnitelman tarkoituksena on yhdessä asiakkaan kanssa suunnitella ja sopia niistä toimenpiteistä, joilla hän voi hankkia riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

TE-palveluiden tehtävänä on sopia maahanmuuttajan kanssa koulutuksesta, työnhausta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja palveluista. Kunta puolestaan sopii maahanmuuttajan kanssa kotoutumista ja työllistymistä edistävistä kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttaja ei voi osallistua kotoutumista tukeviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

On hyvä ymmärtää, että kotoutumisaika on yksilöllinen. Kotoutumissuunnitelma on jatkuvasti muuttuva prosessi, sillä asiakkaan elämäntilanne tai tavoitteet voivat muuttua ajan kanssa. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma tehdään vähintään vuodeksi, ja sen jälkeen sitä tarkistetaan aika ajoin. Kotoutumissuunnitelma vastaa monilta osin työllistymissuunnitelmaa tavoitteiltaan, ja se onkin sen korvaava suunnitelma.

TE-palveluissa käytetään URA-järjestelmää kotoutumisuunnitelman pohjana.