Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kuulunut Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia valmistui vuonna 2013. Siinä arvioitiin Suomeen kohdistuvaa muuttoliikettä sekä liikkuvuuden merkitystä yhteiskunnalle, jossa eläköityvien ikäluokkien määrä kasvaa merkittävästi.

Strategiassa keskeiseen rooliin nostettiin maahanmuuttajien työllistyminen. Suomi ei tarvitse vain maahanmuuttajien työpanosta, vaan myös heidän mukanaan tuomia uusia innovaatioita ja kansainvälisiä verkostoja. Jotta tässä onnistuttaisiin, maahanmuuttajia tulee kohdella ihmisarvoisesti ja kunnioittavasti.

Strategiassa linjataan, että maahanmuuttajat on saatava ja otettava mukaan rakentamaan maan yhteistä tulevaisuutta osallisina ja aktiivisina toimijoita, ei vain palvelujen ja toimenpiteiden kohteena. Strategian toteuttamiseksi laaditaan toimeenpano-ohjelma.

Lue lisää:

Maa­han­muu­ton tu­le­vai­suus 2020 -stra­te­gia