Maahanmuutto kasvaa ja monipuolistuu

Muutto ulkomailta Suomeen on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla, ja maassa asuva ulkomaalaisväestö on lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2015 Suomessa asui noin 230 000 ulkomaan kansalaista, joiden osuus oli vuoden lopussa 4,2 prosenttia koko väestöstä.

Ulkomaan kansalaisten määrä Suomessa 1990–2015 (Lähde: Tilastokeskus, Väestö)

Myös maahanmuuton syyt ovat monipuolistuneet verrattuna 1990-lukuun, jolloin maahanmuutto perustui pääasiassa humanitaarisiin syihin. Nykyisin Suomeen muutetaan enenevässä määrin perhesiteen, työn ja opiskelun perusteella.

Maahanmuuton kasvu edellyttää, että maahanmuuttajaväestön tarpeet otetaan huomioon kaikkia julkisia palveluja järjestettäessä. Lisäksi tarvitaan erillisiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja.

Lisääntyvän maahanmuuton myötä monikulttuurisuus, monikielisyys sekä arvojen ja tapojen monimuotoisuus tulevat yhä suuremmassa määrin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kotoutuminen on jatkuva, kahdensuuntainen prosessi, joka edellyttää sitoutumista niin maahanmuuttajilta itseltään kuin vastaanottavalta yhteiskunnalta.

Myönnetyt oleskeluluvat 2015 (Lähde: Maahanmuuttovirasto)

Maahanmuuttovirasto myönsi vuonna 2015 ensimmäisen oleskeluluvan 20 709 henkilölle. Oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella sai 1 628 henkilöä, joista 1 112 hakijalle myönnettiin turvapaikka eli pakolaisasema. Lisäksi 251 turvapaikanhakijaa sai oleskeluluvan muulla perusteella, kuten yksilöllisistä inhimillisistä syistä tai perhesiteen perusteella. Kiintiöpakolaisia valittiin 1 034.

Lisätietoa:

Ti­las­to­kes­kus: väes­tö­ti­las­tot (stat.fi)

Migrin tilastot (migri.fi)