Maahantulomatkan kustannusten korvaaminen

Kotoutumislain mukaan maahanmuuttovirasto korvaa maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset pakolaiskiintiössä Suomeen otetulle henkilölle ja tämän perheenjäsenelle (KotoL 86 §, ks. ulkomaalaislaki 90 §).

Maahanmuuttovirasto voi yksittäistapauksissa päättää hakemuksesta korvata muun kuin pakolaiskiintiössä Suomeen otetun henkilön perheenjäsenen maahantulomatkasta aiheutuneet kustannukset. Näin voidaan toimia, jos katsotaan, että kustannusten korvaamatta jättäminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon kansainvälistä suojelua saavan hakijan tai hänen perheenjäsenensä vaikean vamman, sairauden tai muun poikkeuksellisen painavan syyn.

Poikkeuksellisen painava syy voi liittyä lapsen edun toteutumisen varmistamiseen esimerkiksi lapsen vammaisuuden vuoksi. Poikkeuksellisen painavana syynä ei tule kuitenkaan kyseeseen yksinomaan kansainvälistä suojelua saavan henkilön tai hänen perheenjäsenensä varattomuus.

Maahanmuuttovirasto korvaa kustannukset vain hakemuksesta, eli korvaaminen ei ole viranomaisaloitteista.

Perheenjäsen määritellään ulkomaalaislaissa (37 §). Maahantulomatkat korvataan ainoastaan sellaisten kiintiöpakolaisten perheenjäsenten osalta, joilla on ollut perheside perheenkokoajana olevaan kiintiöpakolaiseen ennen oleskeluluvan myöntämistä ja ainoastaan sellaisten kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten osalta, joilla on ollut perheside Suomessa kansainvälistä suojelua saavaan ennen tämän Suomeen tuloa. Maahantulomatkalla tarkoitetaan ensimmäistä matkaa Suomeen oleskeluluvan myöntämisen jälkeen.