Muut kotoutumista tukevat toimenpiteet

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja TE-hallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Kotoutumislaissa säädetään muista kotoutumista tukevista ja edistävistä toimenpiteistä ja palveluista, jotka tulee huomioida sekä kotouttamisohjelmia että kotoutumissuunnitelmia tehtäessä ja toteutettaessa (§ 26).

Toimenpiteet kirjataan kotoutumissuunnitelmaan maahanmuuttajan henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti.

Muita kotoutumista tukevia toimenpiteitä ja palveluja voivat olla esimerkiksi

  • maahanmuuttajalapsen ja -nuoren kotoutumista edistäviä toimenpiteet ja palvelut
  • alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun jälkihuollon toimenpiteet ja palvelut
  • erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palvelut ja tukitoimet
  • muut toimenpiteet ja palvelut, jotka kannustavat maahanmuuttajaa hankkimaan omatoimisesti yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kunnan eri toimialojen lisäksi näitä toimenpiteitä ja palveluja voivat järjestää myös muut tahot, kuten kansalaisjärjestöt.