Muut tuki- ja rahoitusmahdollisuudet

Sylvia-hanke

Kuntia on tuettu pakolaisten vastaanotossa viime vuosina myös Euroopan komission rahoituksella. Sylvia-hankkeista on maksettu laskennallisen korvauksen lisäosaa ja tuettu vastaanoton aloittavia tai vuotuista vastaanotettavien henkilöiden määrää reilusti korottaneita kuntia bonusrahalla. Sylvia-hankkeesta tuetaan myös kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitsevia henkilöitä vastaanottavia kuntia erillisellä lisätuella.

Sylvia-hanketta rahoittaa Euroopan komission turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa valtionavustuksina rahoitusta muun muassa kuntien hankkeisiin, joilla tuetaan kotoutumista liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin alueilla.

ESR- ja Leader -rahoitukset

Kunnat voivat hakea myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta kotoutumista tukeville hankkeille sekä Leader-rahoitusta paikalliseen kehittämiseen.

STEA sekä kotouttamisen osaamiskeskus tukevat hanketoimintaa

Myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys) rahoittaa erilaisia kotoutumista tukevia hankkeita ja työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus on tukenut kotoutumista edistävää järjestötoimintaa.

Lisätietoa:

Kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestöavustus
Sylvia-hanke
Korvaukset kunnille
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki kotoutumista edistävään toimintaan (minedu.fi)
Euroopan sosiaalirahasto (rakennerahastot.fi)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (stea.fi)