Oleskeluluvat

Oleskelulupa on lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Se myönnetään ulkomaalaiselle muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten. Oleskelulupa tarvitaan silloin, kun ulkomaalaisen oleskelu Suomessa kestää yli kolme kuukautta. Oleskelulupaa on haettava myös alle kolmen kuukauden matkaa varten, jos oleskelun aikana on tarkoitus tehdä ansiotyötä ja tätä työtä varten vaaditaan työntekijän oleskelulupa.

Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään tilapäisluonteista (tilapäinen oleskelulupa, B) tai jatkuvaluonteista (jatkuva oleskelulupa, A) maassa oleskelua varten. Oleskeluluvan tyyppi riippuu maassa oleskelun tarkoituksesta. Ensimmäinen määräaikainen oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi.

Vuodesta 2017 alkaen kaikki ulkomaalaisten lupa-asiat on keskitetty Maahanmuuttovirastolle. 

Jatkuva oleskelulupa – A

Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä maahanmuuttotarkoituksessa, esimerkiksi turvapaikanhakijana tai kiintiöpakolaisena. Oleskelulupa pakolaisuuden ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetään neljäksi vuodeksi. Lupa on uusittava määräajan päätyttyä. Jatkuvaan oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A.

Tilapäinen oleskelulupa – B

Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi. Lupa myönnetään esimerkiksi silloin, kun turvapaikan myöntämiseen ei ole perusteita, mutta henkilöä ei tilapäisesti voida käännyttää terveydellisistä syistä, tai hänen maasta poistamisensa ei ole tosiasiassa mahdollista. Lupa on voimassa vuoden kerrallaan, ja se voidaan uusia vain kerran.

Henkilölle, jolle on myönnetty tilapäinen oleskelulupa, myönnetään kahden vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen jatkuva oleskelulupa, jos olosuhteet, joiden perusteella edellinen määräaikainen lupa myönnettiin, ovat edelleen voimassa. Tilapäiseen oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus B.

Pysyvä oleskelulupa – P

Pysyvä oleskelulupa myönnetään henkilölle, joka on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa) neljä vuotta. Oleskelun syy tai muut erityiset syyt voivat aiheuttaa poikkeuksia. Mikäli luvan luonne on välillä muuttunut jatkuvasta tilapäiseksi, pysyvää oleskelulupaa ei voida myöntää. Lupa myönnetään toistaiseksi, eikä sitä tarvitse uusia. Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P.

Työntekijän oleskelulupa (tilapäinen tai jatkuva)

Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen tai on tehnyt työsopimuksen tai vastaanottanut sitovan työtarjouksen. Työntekijän oleskelulupaan liittyy saatavuusharkinta (ulkomaalaislaki 72 § 1 momentti).

Opiskelijan oleskelulupa (tilapäinen)

Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon hänet on jo hyväksytty opiskelijaksi. Opintojen tulee olla tutkintoon tai ammattiin johtavia.

Oleskelulupa perhesiteen perusteella (jatkuva)

Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka on Suomessa asuvan henkilön alle 18-vuotias naimaton lapsi, alaikäisen lapsen huoltaja, aviopuoliso, samaa sukupuolta oleva rekisteröity kumppani tai sellainen avopuoliso, jonka kanssa hän on asunut vähintään kaksi vuotta yhdessä tai jonka kanssa hänellä on yhteisessä huollossa oleva lapsi. Lisäksi syynä voi olla aikaisemmin vietetyn kiinteän perhe-elämän jatkaminen tai täysi riippuvaisuus Suomessa asuvasta omaisesta.

Oleskelulupakortti

Maahanmuuttoviraston myöntämä kortti, jolla muut kuin EU-kansalaiset todistavat oleskelulupansa Suomessa. Kortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelulupakortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Vrt. oleskelukortti.

Lisätietoa:

Luvat ja kansalaisuus Maahanmuuttoviraston sivuilla