Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisella opiskelulla tarkoitetaan koulutusta, johon henkilö on hakeutunut omasta aloitteestaan. Se voi olla esimerkiksi ammatillista koulutusta tai lukiossa tapahtuvaa opiskelua, mutta se voi olla myös kansalaisopistossa tai kolmannen sektorin toimesta järjestettävää koulutusta. Koulutusten pääsyvaatimukset ovat samat kuin muillakin hakijoilla.

Kotoutuja voidaan myös ohjata hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun joko kunnan tai TE-toimiston toimesta. Omaehtoinen opiskelu voi tarjota monipuolisempia vaihtoehtoja ja se vastaa kotoutujien koulutustarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa.

Työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajien, kuten kotiäidit, iäkkäät maahanmuuttajat tai henkilöt, joilla on jokin sairaus tai vamma tai joiden työkyky on heikentynyt, kotoutumista edistäviin koulutustarpeisiin voidaan vastata huolehtimalla riittävän monipuolisen omaehtoisen opiskelun tarjonnasta.