Pakolaisten vastaanoton käsikirja

Humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan tarkoituksena on tarjota suojaa niille, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa vainon tai väkivaltaisen konfliktin vuoksi.

Suomi on vastaanottanut kansainvälistä suojelua saavia, yleiskielellä pakolaisia, jo nelisenkymmentä vuotta. Suomeen suuntautuneen muuton taustalla on humanitääristen syiden sijaan ollut kuitenkin useammin työ, opiskelu tai perhe.

Pitkittyneiden kansainvälisten konfliktien ja sotien vuoksi turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi Suomessa ja muualla Euroopassa vuonna 2015. Suomeen saapui vuonna 2015 yhteensä 32 476 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2015 Suomeen saapui turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia eniten Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja Syyriasta.

Vastaanotto perustuu kansainvälisiin ihmisoikeuksiin ja sopimuksiin

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan maailmassa on tällä hetkellä yli 60 miljoonaa pakolaista, joista lähes 41 miljoonaa on maiden sisäisiä pakolaisia. Eurooppaan ja Suomeen pakolaisista saapuu vain murto-osa, sillä pakolaiset sijoittuvat useimmiten kriisimaiden naapurimaihin.

Suurin osa maailman valtioista Suomi mukaan lukien on sitoutunut noudattamaan YK:n vuoden 1951 Geneven pakolaissopimusta. Sopimukseen sisältyy palautuskielto maahan, jossa henkilöä uhkaa vaino. Suomen pakolaispolitiikkaan vaikuttavat myös muut kansainväliset sopimukset sekä EU-lainsäädäntö.

Suomi noudattaa EU-lainsäädäntöä, 1951 Geneven sopimusta ja muita kansainvälisiä sopimuksia. Myös monissa Suomen laeissa säädetään pakolaisista.

 

Tärkeimpiä käsitteitä

Pakolainen

Pakolainen on henkilö, joka pakenee vainoa. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö (UNHCR) määrittelee pakolaiseksi.

Turvapaikanhakija

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Henkilöllä ei ole vielä oleskelulupaa Suomessa. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka. 

Kiitiöpakolainen

Kiintiöpakolainen on UNHCR:n pakolaiseksi määrittelemä henkilö, jolle on myönnetty oleskelulupa valtion talousarviossa vahvistetussa pakolaiskiintiössä.

Kansainvälistä suojelua saava

Kansainvälistä suojelua saava henkilö on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. Henkilö on voinut saapua Suomeen turvapaikanhakijana tai kiintiöpakolaisena.

Lisätietoa:

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR (unhcr.org)