Pakolaisten vastaanoton tietopaketti kunnille

Pakolaisten vastaanottoa, kuntiin siirtymistä ja kotoutumista käsittelevä tietopaketti koostuu mm. aiheeseen liittyvästä infografiikasta.

Tietopaketti sisältää tietoa vastaanoton ja kotoutumisen palvelujen järjestämisestä, valtion korvauksista ja yhteistyömahdollisuuksista ja tuo esiin kuntien omia kokemuksia. Se on suunnattu erityisesti kunnille ja muille aiheista kiinnostuneille. Myös kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaiset voivat hyödyntää materiaaleja tukena omassa työssään.

Tietopaketin on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus yhteistyössä Sylvia2-hankkeen kanssa. Infografiikan ja taiton on laatinut Hill+Knowlton.

Hyödynnä materiaaleja työssäsi

Tietopaketti on kätevä työkalu kunnalle vastaanoton suunnittelun tueksi. Lisäksi se toimii työvälineenä kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton parissa työskentelevälle ammattilaiselle. Tietopaketti sisältää pakolaisten vastaanoton perustietoa, keskeiset käsitteet, tietoa kuntiin siirtymisestä ja kunnan järjestämistä palveluista sekä tuoreita kokemuksia kunnista. Lisäksi materiaalin yhteyteen on koottu linkkejä, joiden kautta löydät lisätietoa aiheesta.

Voit tutustua materiaaliin pdf-tiedostona.

Kotouttaminen.fi:n pakolaisten vastaanotto -osiota on paketin julkaisun yhteydessä päivitetty tietopaketin infografiikalla ja teksteillä. Osiosta saat tiivistä tietopakettia laajemmin tietoa pakolaisten vastaanotosta ja kotouttamisesta.

Lue lisää:

Pakolaisten vastaanotto - Tietopaketti kunnille (pdf)
Pakolaisten vastaanotto