Palveluihin siirtyminen alkukartoituksen jälkeen

Alkukartoituksessa selvitetään alustavasti, millaisia toimenpiteitä ja palveluja maahanmuuttaja tarvitsee ja mihin hänet ohjataan kartoituksen jälkeen.

Alkukartoituksen perusteella arvioidaan myös, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman.

Kotoutumislain (10 §) mukaan kotoutumissuunnitelma tehdään maahanmuuttajalle, joka

  • on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi TE-toimistoon
  • saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea.

Tätä varten selvitetään, tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumiskoulutusta, omaehtoista opiskelua tai muita kotoutumista edistäviä toimenpiteitä.

Lue lisää:

Laki jul­ki­ses­ta työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lus­ta

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä 12 § 1 mom.