Palvelukyselyt kunnille ja TE-palveluille

Osana kotoutumisen, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantaa toteutettiin kunnille ja TE-palveluille suunnatut palvelukyselyt, joissa kartoitettiin viranomaisten näkemyksiä kunnan ja TE-palveluiden maahanmuuttajille tarjoamien kotouttamis- ja peruspalveluiden kattavuudesta sekä vastaavuudesta maahanmuuttajaväestön tarpeisiin.

Lisäksi vastaajat arvioivat maahanmuuttajien osallistumista kunnan päätöksentekoon sekä kuntien kotouttamisohjelman laadintaa ja tilaa kunnissa.

Kunnille suunnattu kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012, jolloin se kohdennettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Vuonna 2015 kysely kohdistettiin 56 maahanmuuton kannalta keskeiseen kuntaan. Kyselyyn saatiin yhteensä 301 vastausta, 49 kunnasta.

Lisätietoja:

Palvelukysely kunnille 2015
Palvelukysely TE-palveluille 2015
Palvelukysely kunnille ja TE-toimistoille 2012