Pakolaisten perheenyhdistäminen

Oleskelulupa voidaan myöntää pakolaiselle myös perhesiteen perusteella.

Suomessa olevaa pakolaista, jonka kanssa ulkomailla olevan henkilön on tarkoitus tulla viettämään perhe-elämää, kutsutaan perheenkokoajaksi. Hakemuksen voi panna vireille ainoastaan ulkomailla asuva hakija itse.

Alaikäisen hakijan puolesta hakemuksen täyttää ja panee vireille hänen huoltajansa. Suomen edustusto lähettää hakemuksen Maahanmuuttovirastoon, joka tekee päätöksen.

Lisätietoa:

Perheenjäsenen luokse Suomeen (migri.fi)