Perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta

Kotoutumislaissa  tavoitteeksi on asetettu, että nykyistä useampi maahanmuuttaja saa tukea yksilölliseen ja perhekohtaiseen kotoutumiseensa heti maahantulon jälkeen, jolloin tiedon ja tuen tarve on suurimmillaan.

Kotoutumislain mukaan viranomaisten tulee antaa maahanmuuttajalle tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi tietoa annetaan palveluista ja kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.

Perustietoa Suomesta -opas

Perustietoa Suomesta -opas on kotoutumislain tarkoittama tietopaketti suomalaisesta yhteiskunnasta. Opasta on saatavilla sähköisenä kahdellatoista eri kielellä. Opasta saa myös painettuna suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi muilla kielillä on saatavilla pienempi, www.lifeinfinland.fi-sivustolle ohjaava esite.

Opas tai esite annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä, eli Maahanmuuttovirastossa, maistraateissa tai Suomen edustustossa ulkomailla.

Kotoutumislakia soveltavat viranomaiset vastaavat osaltaan oppaan sisällön tuottamisesta ja päivittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus vastaa sisällön kokoamisesta, yhteensovittamisesta, kääntämisestä ja jakelusta.

Lue lisää:

Perustietoa Suomesta (tem.fi)