Perustietoa Suomesta -opas

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386 7§) edellyttää, että maahanmuuttajalle annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Perustietoa Suomesta -opas on lain mukainen tietopaketti.

Kotoutumislakia soveltavat viranomaiset vastaavat kukin osaltaan oppaan sisällöstä. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus vastaa oppaan päivittämisen, kääntämisen ja jakelun koordinoinnista.

Painetut oppaat ja pikkuesitteet ovat jaossa maistraateissa, Maahanmuuttovirastossa ja Suomen edustustoissa ulkomailla. Oppaan voi lukea myös tem.fi-sivustolla.

Oppaan verkkoversion kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, espanja, thai, kiina, arabia, persia ja somali.

Opas päivitetään ja uudistetaan vuoden 2018 aikana.

Perustietoa Suomesta -mainos

Muut toimijat, kuten muut viranomaiset sekä maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekevät toimijat, voivat tilata maksutta asiakkailleen jaettaviksi käyntikortin/postikortin kokoisia mainoksia, jotka ohjaavat lukemaan opasta sähköisesti lifeinfinland.fi-sivustolta.

Mainoksia voi tilata kotouttamisen osaamiskeskukselta sähköpostitse: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi

Lisätietoa:

Perustietoa Suomesta -opas www.lifeinfinland.fi-sivustolla (tem.fi)