Kansainvälistyvä Pirkanmaa

Pirkanmaalla asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 515 095 asukasta, joista 24 975 eli 4,8 % oli äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia. Pirkanmaalla asuu noin 6,4 % kaikista Suomen vieraskielisistä asukkaista. Koska osa Suomeen muualta muuttaneista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus antaa Suomeen muuttaneiden määrästä paremman kuvan kuin ulkomaan kansalaisuus. Yleisimmät Pirkanmaalla puhutut vieraat kielet ovat venäjä, arabia, viro, persia ja englanti.

Pirkanmaan kansainvälisimpiä kuntia ovat Tampereen lisäksi Tampereen kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä), sekä Valkeakoski ja Sastamala. Vuoden 2018 lopussa Tampereen kaupungin 235 239 asukkaasta vieraskielisiä oli 18 030 eli 7,7 % kaikista Tampereen asukkaista.

Pirkanmaalle muutetaan niin Suomen sisäisesti kuin ulkomailtakin ennen kaikkea perhesyistä sekä työn ja opiskelun perässä. Pirkanmaalla on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Tampereen yliopistossa sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken campuksella. Pirkanmaalla on kokemusta myös humanitaarisesta maahanmuutosta. Kiintiöpakolaisia on otettu vastaan mm. Tampereella, Lempäälässä, Pirkkalassa ja Punkalaitumella. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia ja ryhmäkoteja toimii tällä hetkellä muutamia eri puolilla Pirkanmaata.