Kansainvälistyvä Pirkanmaa

Pirkanmaalla asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 515 095 asukasta, joista 24 975 eli 4,8 % oli äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia. Pirkanmaalla asuu noin 6,4 % kaikista Suomen vieraskielisistä asukkaista. Koska osa Suomeen muualta muuttaneista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus antaa Suomeen muuttaneiden määrästä paremman kuvan kuin ulkomaan kansalaisuus. Yleisimmät Pirkanmaalla puhutut vieraat kielet ovat venäjä, arabia, viro, persia ja englanti.


Pirkanmaan kansainvälisimpiä kuntia ovat Tampereen lisäksi Tampereen kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä), sekä Valkeakoski ja Sastamala. Vuoden 2018 lopussa Tampereen kaupungin 235 239 asukkaasta vieraskielisiä oli 18 030 eli 7,7 % kaikista Tampereen asukkaista.

Perhesyyt, työ tai opiskelu taustalla

Pirkanmaalle muutetaan niin Suomen sisäisesti kuin ulkomailtakin ennen kaikkea perhesyistä sekä työn ja opiskelun perässä. Pirkanmaalla on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken campuksella.

Pirkanmaalla on kokemusta myös humanitaarisesta maahanmuutosta. Kiintiöpakolaisia on otettu vastaan mm. Tampereella, Lempäälässä, Pirkkalassa ja Punkalaitumella. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia ja ryhmäkoteja toimii tällä hetkellä muutamia eri puolilla Pirkanmaata.

Neuvontaa ja ohjausta Pirkanmaalla

Tampereen kaupungin Maahanmuuttajainfo Mainio tarjoaa kaikille avointa ohjaus- ja neuvontapalvelua 16 eri kielellä.

Pirkanmaalla ja Tampereella monipuolista (kaksisuuntaista) kotoutumista edistävää toimintaa tarjoavat aktiiviset kolmannen sektorin toimijat kuten SPR, MLL, Setlementtiyhdistys Naapuri Ry, Setlementtinuorten Hämeen Piirin monikulttuurinen poikatyöyksikkö Kölvi, Tampereen evankelisluterilainen seurakunta ja Suomen Pakolaisapu (Järjestöhautomo ja Naapuruussovittelun keskus).

Tilastoja, toimintaa ja kotouttamishankkeita Pirkanmaalla

Lisätietoihin on koottu Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti käynnissä olevia kotoutumista edistäviä hankkeita, järjestöjen ja seurakuntien toimintaa sekä Pirkanmaan maahanmuuttajatilastoja. Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) koottiin monikulttuurinen työkalupakki lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Myös siihen löytyy linkki alta.

Lue lisää:

Listaus Pirkanmaan ja valtakunnallisista kotouttamishankkeista

Järjestöjen ja seurakuntien toimintoja Pirkanmaalla

Pirkanmaan maahanmuuttajatilastoja

Työkalupakki: maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja perheet