Pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

Jos kunta on järjestänyt korvausten piiriin kuuluvalle henkilölle vamman tai sairauden edellyttämää pitkäaikaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja jos siitä aiheutuu kunnalle huomattavia kustannuksia, kustannukset voidaan korvata kunnalle.

Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

Vamman tai sairauden perusteella syntyvistä pitkäaikaisista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista voidaan korvata esimerkiksi seuraavat 

  • Kehitysvammalaissa (519/1977) ja vammaispalvelulaissa (381/1987 liitteenä) tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien kustannukset, kuten henkilökohtainen apu, koti- ja kuljetuspalvelut, palveluasuminen, kuntoutustoimintaa, apuvälinepalvelut, asunnon muutostyöt sekä vammaisen työllistymistä tu­keva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta.
  • Psyykkisistä ja traumaperäisistä sairauksista johtuvat toimenpiteet, kuten psykiatrinen hoito, psykoterapia, laitos- ja perhehoito, kuntoutus.
  • Syövästä, sydänsairaudesta ja neurologisesta sairaudesta tai muusta vakavasta sairaudesta aiheutuvat pitkäaikaiset ja huomattavat kustannukset, kuten yliopistollisen sairaalan antama erikoissairaanhoito (osasto- ja avohoito), kotisairaanhoito ja kotipalvelut, kuntoutus.
  • Amputaatiosta johtuvat kustannukset liittyen proteesien uusimiseen ja huoltoon.
  • Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat toimenpiteet ja muu hoito.