Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Vuoden 2019 lopussa Pohjanmaan maakunnassa asui 12 665 vieraskielistä henkilöä, joka on 7,0 % koko alueen väestöstä. Yleisimmät Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat:

 • vietnam (1 321)
 • arabia (1 247) 
 • venäjä (971)
 • bosnia (704)
 • englanti (556)
 • somali (531)
 • eesti/viro (524)
 • ukraina (519)
 • muut kielet (492) Muihin kieliin luetaan alle 40 henkilöä koskettavat kieliryhmät sekä ei-viralliset kielet.
 • persia/farsi (491)
 • albania (439)
 • bulgaria (426)

Pohjanmaan monimuotoista maahanmuuttoväestöä selittävät alueen korkeakoulumahdollisuudet, suuret kansainväliset yritykset sekä pakolaisten vastaanotto.

Vuoden 2019 lopussa Keski-Pohjanmaalla asui 2 038 vieraskielistä henkilöä, joka on noin 3,0 % koko alueen väestöstä. Suurin osa Keski-Pohjanmaan vieraskielisistä henkilöistä asuu Kokkolassa. Yleisimmät Keski-Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat:

 • venäjä (269)
 • muut kielet (233) Muihin kieliin luetaan alle 40 henkilöä koskettavat kieliryhmät sekä ei-viralliset kielet.
 • viro (182)
 • arabia (133)
 • vietnam (124)
 • thai (121)
 • kiina (118)
 • englanti (112)
 • ukraina (91)
 • persia/farsi (56)

Pakolaisten vastaanotto

Niin kiintiöpakolaisten vastaanotto kuin kuntapaikkojen tarjoaminen pakolaisille on Pohjanmaalla aktiivista. Alueen vastaanottokeskukset sijaitsevat Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa, Vaasassa ja Vöyrillä. Vöyrillä toimii alaikäisille yksintulleille lapsille ja nuorille hybridiyksikkö, jossa ovat yhdistettynä ryhmäkoti- ja perheryhmäkotitoiminta. Kokkola vastaanottaa kiintiöpakolaisia Keski-Pohjanmaalla.

Koulutuspolut

Pohjanmaalla osa vieraskielisistä kotoutuu suomeksi ja osa ruotsiksi. Työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta on tarjolla molemmilla kielillä riippuen alueellisesta kysynnästä. Lisäksi vapaa sivistystyö tarjoaa kattavasti alueella kokopäiväistä kielenopetusta suomeksi tai ruotsiksi.

Aikuisten perusopetuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon uudistuksen myötä on maahanmuuttajille tullut lisää kouluttautumisväyliä vapaan sivistystyön puolella. 

Aikuisten perusopetusta järjestetään suomeksi Kokkolassa, Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa ja Vaasassa. Ruotsiksi aikuisten perusopetusta järjestetään Närpiössä ja Pietarsaaressa sekä syksystä 2019 myös Vaasassa. Luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään suomeksi Kokkolassa, Kristiinankaupungissa, Kälviällä, Pietarsaaressa ja Vaasassa. Ruotsiksi luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään Kruunupyyssä, Pietarsaaressa ja Uusikaarlepyyssä sekä Vaasassa. (Tiedot on tarkistettu 7.7.2020.)

Kotoutuminen Pohjanmaalle tai Keski-Pohjanmaalle

Vaasassa, Vöyrillä, Mustasaaressa ja K5-alueella toimii maahanmuuttajien neuvontapalvelu Welcome Office. Pietarsaaren seudulla on infopiste Kotouttamisportti, joka palvelee kaikkia maahanmuuttajia.

Pohjanmaalla tehdään poikkihallinnollista ja ylisektorirajaista yhteistyötä kotouttamisen edistämiseksi. Kotouttamistyöhön ja hyvien väestösuhteiden edistämiseen osallistuu niin julkinen- kuin kolmas sektori tiiviissä yhteistyössä. Maahanmuuttajayhdistysten määrä on alueella hiljakseen kasvanut, ja niiden toiminta on viime aikoina aktivoitunut ja palvelutarjonta laajentunut. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo tarjoaa maahanmuuttajayhdistyksille tukea yhdistystoiminnan yleiseen harjoittamiseen ja rahoitusten hakukäytäntöihin.

Vaasan seudulla toimii avoin tiedotuskanava ja yhteistyöverkosto Resurssirengas, joka on Vaasan kaupungin hallinnoima. Yhteistyöverkosto kokoontuu säännöllisesti noin 2–3 kuukauden välein.

Pietarsaaren seudulla (sis. Kruunupyy) tehdään monialaista ja kattavaa verkostotyötä, jonka puitteissa toimijat tapaavat verkostokokouksissa 2-4 kertaa vuodessa. Kotouttamisyksikkö toimii verkostojen koollekutsujana ja ylläpitäjänä sekä vastaa ajankohtaisen tiedon välittämisestä verkostoille.

Lue lisää:

Ruotsinkielinen kotoutuminen