Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Vuoden 2017 lopussa Pohjanmaan maakunnassa asui 11 736 vieraskielistä henkilöä, joka on 6,5 % koko alueen väestöstä. Yleisimmät Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat:

 • arabia (1 104)
 • vietnam (1 084) venäjä (928)
 • bosnia (694)
 • viro (576)
 • englanti (543)
 • somali (538)
 • persia/farsi (488)
 • muut kielet (479) (Muihin kieliin luetaan alle 40 henkilöä koskettavat kieliryhmät sekä ei-viralliset kielet.)
 • albania (433)

Pohjanmaan monimuotoista maahanmuuttoväestöä selittävät alueen korkeakoulumahdollisuudet, suuret kansainväliset yritykset sekä pakolaisten vastaanotto.

Vuoden 2017 lopussa Keski-Pohjanmaalla asui 1 985 vieraskielistä henkilöä, joka on noin 2,9 % koko alueen väestöstä. Suurin osa Keski-Pohjanmaan vieraskielisistä henkilöistä asuu Kokkolassa. Yleisimmät Keski-Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat:

 • venäjä (249)
 • muu kieli (233) (Muihin kieliin luetaan alle 40 henkilöä koskettavat kieliryhmät sekä ei-viralliset kielet.)
 • viro (192)
 • vietnam (134)
 • kiina (127)
 • arabia (118)
 • englanti (118)
 • thai (109)
 • persia/farsi (80)
 • ukraina (76).

Pakolaisten vastaanotto

Niin kiintiöpakolaisten vastaanotto kuin kuntapaikkojen tarjoaminen pakolaisille on Pohjanmaalla aktiivista. Alueen vastaanottokeskukset sijaitsevat Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa, Vaasassa ja Vöyrillä. Vöyrillä toimii alaikäisille yksintulleille lapsille ja nuorille hybridiyksikkö, jossa ovat yhdistettynä ryhmäkoti- ja perheryhmäkotitoiminta. Kokkola vastaanottaa kiintiöpakolaisia Keski-Pohjanmaalla.

Koulutuspolut

Pohjanmaalla osa vieraskielisistä kotoutuu suomeksi ja osa ruotsiksi. Työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta on tarjolla molemmilla kielillä riippuen alueellisesta kysynnästä. Lisäksi vapaa sivistystyö tarjoaa kattavasti alueella kokopäiväistä kielenopetusta suomeksi tai ruotsiksi.

Aikuisten perusopetuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon uudistuksen myötä on maahanmuuttajille tullut lisää kouluttautumisväyliä vapaan sivistystyön puolella. 

Aikuisten perusopetusta järjestetään suomeksi Kokkolassa, Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa ja Vaasassa. Ruotsiksi aikuisten perusopetusta järjestetään Närpiössä ja Pietarsaaressa. Luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään suomeksi Kokkolassa, Kälviällä, Pietarsaaressa ja Vaasassa. Ruotsiksi luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään Kruunupyyssä, Pietarsaaressa ja Vaasassa. (Tiedot on tarkistettu 27.4.2018.)

Kotoutuminen Pohjanmaalle tai Keski-Pohjanmaalle

Vaasassa, Vöyrillä, Mustasaaressa ja K5-alueella toimii maahanmuuttajien neuvontapalvelu Welcome Office. Pietarsaaren seudulla on infopiste Kotouttamisportti, joka palvelee kaikkia maahanmuuttajia. Lisäksi Kokkolassa toimii matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu (TNO), joka on osa Osana-hankkeen (ESR) toimintaa.

Pohjanmaalla tehdään poikkihallinnollista ja ylisektorirajaista yhteistyötä kotouttamisen edistämiseksi. Kotouttamistyöhön ja hyvien väestösuhteiden edistämiseen osallistuu niin julkinen- kuin kolmas sektori tiiviissä yhteistyössä. Maahanmuuttajayhdistysten määrä on alueella jatkuvassa kasvussa, ja niiden toiminta on viime aikoina aktivoitunut ja palvelutarjonta laajentunut. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo tarjoaa maahanmuuttajayhdistyksille tukea yhdistystoiminnan yleiseen harjoittamiseen ja rahoitusten hakukäytäntöihin.

Vaasan seudulla toimii avoin tiedotuskanava ja yhteistyöverkosto Resurssirengas, joka on Vaasan kaupungin hallinnoima. Yhteistyöverkosto kokoontuu säännöllisesti noin 2–3 kuukauden välein.

Pietarsaaren seudulla (sis. Kruunupyy) ylläpidetään Megafon-tiedotuskanavaa toimijoille, jotka työskentelevät kotouttamisen ja monikulttuurisen toiminnan parissa. Tiedotuskanavaa hallinnoi Hyvä alku Pohjanmaalla -hanke (ESR), Pietarsaaren kotouttamisyksikkö.

Lue lisää:

Ruotsinkielinen kotoutuminen