Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Vuoden 2019 lopussa laajennetulla ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaa) asui yhteensä 14 425 ulkomaan kansalaista, joista suurimman ikäluokan muodostavat 25–39-vuotiaat. Tarkemman kuvauksen maahanmuuttajien määrästä antaa kuitenkin vieraskielisten osuus väestöstä, sillä osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden. Vieraskielisiä oli yhteensä laajennetulla ELY-keskusalueella 19 047 henkilöä.

Näiltä sivuilta löydät maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvää tietoa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelta. Esitetyt tilastot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2019 tilastoihin.

Sivujen sisällön on tuottanut Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä Polku -osion Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattori Maarit Ojala.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimassa Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hanke sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota; Hyvä alku ja Hyvä polku. Kotouttaminen.fi-sivustoa ylläpitävä kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2020.

Lue lisää:

Kotona Suomessa -hanke

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maahanmuuttohankkeet 2019 (Päivitetty 20.6.2019)