Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 600 000 euroa 9 hankkeelle. 9.10.–10.11.2017 avoinna olleessa haussa avustusta myönnettiin hankkeille, joiden toiminnan avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. 

Vuonna 2018 rahoitetut hankkeet ja järjestöt

  • Hartolan ryhmäkoti ry, Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille -hanke, 45 000 euroa
  • Kainuun Nuotta ry, Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen -hanke, 65 000 euroa
  • Kalliolan setlementti ry, Salon mentoriverkosto -hanke, 60 000 euroa
  • Kirkkopalvelut ry, Tuu mukaan! -hanke, 83 000 euroa
  • Kotka-Kymin seurakunta, Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma -hanke, 55 000 euroa
  • Kuopion Setlementti Puijola ry, Sidekick – Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta -hanke, 70 000 euroa
  • Pelastakaa Lapset ry, Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta -hanke, 92 000 euroa
  • Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tukea ja osallisuutta -hanke, 40 000 euroa
  • Suomen Setlementtiliitto ry, Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä, 90 000 euroa

Hankekuvaukset

Hartolan ryhmäkoti ry: Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille (Hartola)

Kummiperhe ja tukihenkilötoimintaa, sen mallintamista ja rakenteen luomista. Hankkeessa järjestetään vapaaehtoisten haastattelut ja koulutukset sekä vertaistoimintaa. Alku- ja välikyselyt nuorille, jotka on valittu mukaan toimintaan henkilökohtaisen tarpeensa perusteella. Tavoitteena noin kymmenen kummisuhdetta, joiden kehittymistä seurataan hankkeen ajan. Yhteistyötä monien lähiseutujen yhdistysten kanssa.

Yksikönjohtaja Sirpa Tölkkö, puh. 044 236 9908, [email protected]

Kainuun Nuotta ry: Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen (Kajaani ja Paltamo)

Hankkeen tavoitteena muodostaa vapaaehtoisten verkosto, joka pitkäjänteisesti tukee nuoria. Hankkeessa kehitetään digitaalisten välineiden ja verkoston käyttöä yhteydenpidossa. Tavoitteena saada toiminnan piiriin 20 nuorta ja 8 tukihenkilöä. Yhteistyötä mm. Etnika-Kainuu ry:n ja Kainuun opiston tukiasumisyksikkö Veikkolan, Kainuun SOTE:n, Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden sekä kylä- ja asukasyhdistysten kanssa.

Projektipäällikkö Tanja Golub, puh 044 7347 831, [email protected]

Kalliolan setlementti ry: Salon mentoriverkosto (Salo)

Nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia tukevan mentoritoiminnan ja mentoriverkoston perustaminen Saloon. Hankkeessa mentorit haastatellaan, toimintaan osallistuville nuorille tehdään alkukartoitus ja tuloksista tehdään seurantaa. Hankkeesta saatua osaamista hyödynnetään jälkihuoltopalveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on saada mukaan 6–10 mentoria ja 12–20 nuorta. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Salon kaupungin maahanmuuttopalvelut, Yrityssalo, Kalliolan tuetun asumisen palvelut ja Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä.

Johtava ohjaaja Jyrki Nummisto, puh. 050 407 007, [email protected]

Kirkkopalvelut ry: Tuu mukaan!  (Järvenpää, Pieksämäki ja Ruokolahti)

Tukihenkilötoiminnan ja vapaaehtoistyön järjestäminen sekä kehittäminen asiakkaiden hyväksi hyödyntäen vertaistukea ja kokemusasiantuntijoita. Tavoitteena on löytää tukihenkilöt 70 nuorelle. Järjestämme tukihenkilökoulutukset sekä säännöllisen tuen toimintaan osallistuville. Vapaaehtoistyo.fi-alustan hyödyntäminen vapaaehtoistehtävien ilmoittamisessa sekä tehtäviin osallistumisessa. Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri ja Setlementti Louhela. Hankkeen toiminta-alueet ovat Pieksämäki, Järvenpää ja Ruokolahti-Imatra.

Projektikoordinaattori Jukka-Pekka Itkonen, puh. 040 4875380, [email protected]

Kotka-Kymin seurakunta: Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma (Kotka, Pyhtää)

Ystävä- ja tukiperhetoimintaa. Luodaan ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma, joka rohkaisee ja tukee vapaaehtoisten sitoutumista ystävätoimintaan. Pyritään löytämään kaikille Kotkaan alaikäisinä tulleille nuorille (n. 40 henkilöä) vapaaehtoinen ystävä tai tukiperhe. Yhteistyötahoja mm. Kotkan kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly ja järjestöt.

Hanketyöntekijä Suvi-Tuuli Malinen, puh. 050 4643284, [email protected]

Kuopion Setlementti Puijola ry: Sidekick – Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta (Kuopio)

Ystävä- ja tukihenkilötoimintaa, ryhmätoimintoja sekä henkilökohtaista ohjausta kolmella kielellä (arabia, farsi ja suomi).Hankkeessa koordinoidaan ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä ja edistetään alaikäisinä tulleiden yhteiskunnallista osallisuutta. Hankekoordinaattori valitsee ja kouluttaa 20–25 vapaaehtoista. Tavoitteena on saada seitsemän tukihenkilöparia. Yhteistyötä mm. Kuopion kaupungin maahanmuuttajapalveluiden, Pohjois-Savon TE-toimiston ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa.

Monikulttuurisen työn koordinaattori Johanna Rastas, puh. 044 787 2872, [email protected]

Pelastakaa Lapset ry: Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta (Tampere, Hämeenlinna ja Espoo)

Hanke mallintaa ja toteuttaa jo olemassa olevan tukiperhetyön pohjalta ilman huoltajaa tulleille alaikäisille soveltuvaa toimintaa. Painotus perheiden valmennuksessa ja turvallisten tukisuhteiden mahdollistamisessa (mm. kotikäynnit, rikosrekisteriotteet, valvonta jne). Tavoitteena 10–30 tukiperheen ja nuoren paria. Yhteistyö: Finnsin tukiasumisyksikkö Espoossa, Perheryhmäkoti Satakieli, Kölvin monikulttuurinen Nuorisotyö Tampereella sekä Hämeenlinnan sosiaalisen tuen palvelut.

Hankesuunnittelija Arja Ryynänen, Etelä-Suomen aluetoimisto, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 564 4567, [email protected]

Hankesuunnittelija Johanna Heikkinen, Länsi-Suomen aluetoimisto, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 513 5026, [email protected]

Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri: Tukea ja osallisuutta (Sipoo, Lohja, Kirkkonummi, Siuntio)

Tukikummi- ja tukiperhetoimintaa, joka kohdistuu erityisesti täysi-ikäistyneisiin nuoriin. Vapaaehtoisten rekrytointia, kouluttamista ja ohjaamista. Sisältää myös vaikuttamistyötä. Tavoitteena saavuttaa 150 nuorta ja kouluttaa 80 vapaaehtoista. Tukikummitoiminnan käynnistäminen neljässä kunnassa.

Projektikoordinaattori Maria Koskijoki, puh. 040 7251102, [email protected]

Suomen Setlementtiliitto ry: Kotipolku -alueellinen nuorten kotouttamisen hanke (Joensuu ja Jyväskylä)

Tukikummit ja omakieliset ohjaajat nuorten tukena. Malleja voidaan levittää valtakunnalliseen toimintaan. Vapaaehtoisille järjestetään muun muassa ohjauskeskusteluja, vertaistapaamisia, koulutusta. Oma polku -toiminnassa omakieliset vertaisohjaajat ohjaavat nuoria palvelupoluille, toiminnassa on tavoitteellista yksilö- ja vertaisryhmäohjausta noin 20 nuorelle / paikkakunta. Yhteistyötä paikkakuntien alaikäisinä tulleiden asumisyksiköiden, oppilaitosten, etsivän nuorisotyön ja muiden kanssa.

Aluepäällikkö Erno Kääriäinen, puh. 046-9226837, [email protected]