Salassapitovelvollisuus

Kotoutumislain mukaisten tehtävien hoitamista varten saadut tiedot ja asiakirjat on pidettävä salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti (88 §).

Salassapitosäännös koskee muun kuin asianosaisen oikeutta saada tieto asiakirjasta. Myös asianosaisen oikeus asiakirjaan määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Lisätietoa:

Laki vi­ran­omais­ten toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta (finlex.fi)