Maahanmuuttajat Satakunnassa

Satakunnassa asui vuoden 2017 lopussa yhteensä 220 398 asukasta, joista 7 273 eli 3,3 % oli vieraskielisiä. Satakunnassa asuu noin 1,9 % kaikista Suomen vieraskielisistä.

Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus.

Satakunnassa maahanmuutto on keskittynyt Poriin. Vuoden 2017 lopussa Porin kaupungin 84 587 asukkaasta vieraskielisiä oli 2 639 eli 3,1 % kaikista Porin asukkaista. Suhteellisesti eniten vieraskielisiä asukkaita on Honkajoella, jonka 1 707 asukkaasta 118 eli 6,9 % on vieraskielisiä. (Lähde: Tilastokeskus.)