Maahanmuuttajat Satakunnassa

Satakunnassa asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 218 624 asukasta, joista 7 632 eli 3,5 % oli vieraskielisiä. Satakunnassa asuu noin 1,9 % kaikista Suomen vieraskielisistä. Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus.

Satakunnassa maahanmuutto on keskittynyt Poriin. Vuoden 2018 lopussa Porin kaupungin 84 403 asukkaasta vieraskielisiä oli 2 837 eli 3,4 % kaikista Porin asukkaista. Suhteellisesti eniten vieraskielisiä asukkaita on Honkajoella, jonka 1 666 asukkaasta 108 eli 6,5 % on vieraskielisiä. (Lähde: Tilastokeskus.)

Maahanmuutto Satakuntaan on kasvanut 1990-luvun alusta lähtien varsinkin viime vuosina. Vuonna 2016 Satakuntaan muutti 932 ulkomaalaistaustaista henkilöä ja vuonna 2017 muuttajia oli lähes yhtä monta eli 933. (Lähde: Tilastokeskus, Kototietokanta)

Satakunnassa puhutaan nykyään yli 90 eri kieltä. Suurimmat kieliryhmät kotimaisten kielten lisäksi v. 2018:

  • venäjä (1 349)
  • viro (1 191)
  • puola (682)
  • arabia (376)
  • turkki (328)
  • englanti (324)
  • romania (308)
  • thai (295)
  • ukraina (243)
  • ranska (228)

Lähde: Tilastokeskus

Vieraskielinen väestö on ikärakenteeltaan nuorempaa kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielinen väestö ja enemmistö heistä on miehiä. Vieraskielisten suurin ikäluokka on 30-34 –vuotiaat. 

Muuton monet syyt

Satakuntaan niin kuin muuallekin ulkomailta muutetaan perhesyistä, töihin, opiskelemaan tai kansainvälisen suojelun perusteella. Alueella on kansainvälisiä yrityksiä ja korkeakoulut tarjoavat myös englanninkielisiä koulutusohjelmia. Vuonna 2015 Satakuntaan perustettiin nopealla aikataululla useita vastaanottokeskuksia, hätämajoitusyksiköitä ja ryhmäkoteja turvapaikkaa hakeneille. Heinäkuussa 2019 toimintaa jatkavat Porin, Rauman ja Kankaanpään vastaanottokeskukset. Oleskeluluvan saaneita pakolaisia on jäänyt asumaan alueelle. Satakunnan ELY-keskuksella on sopimus pakolaisten vastaanottamisesta jokaisen Satakunnan 17 kunnan kanssa. Kiintiöpakolaisia on viime vuosina otettu vastaan Poriin, Raumalle ja Euraan.

Aktiivista kotouttavaa toimintaa

Satakunnassa toimii Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, joka ylläpitää Porissa kansainvälistä kohtaamispaikkaa, järjestää mm. kerhoja ja kielikursseja, tukee kotoutumista ja työllistymistä. Yhdistyksessä on mukana monia maahanmuuttajayhteisöjä sekä kantasuomalaisia ja toiminta on monipuolista ja eri-ikäisille suunnattua. Satakunnan SPR:n piiri on tehnyt alueella pitkään monikulttuurista työtä ja MLL toimii erityisesti lapsiperheiden ja äitien kotoutumisen tukena. Kotouttamisen peruspalveluiden ja kotoutumiskoulutusten lisäksi Satakunnassa toimii myös useita maahanmuuttajien työllisyyttä ja kotoutumista tukevia hankkeita.

Länsi-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan tehtävänä on hyvien etnisten suhteiden edistäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.