Seuranta ja tarkistaminen

Kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaavan viranomaisen (kunnan ja/tai TE-toimiston) on seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista kotoutumislain mukaisesti (18 §). Kotoutumissuunnitelman laatiminen on täydentyvä prosessi ja suunnitelmaa tulee tarpeen mukaan päivittää vastaamaan muuttuneita olosuhteita tai tavoitteita. 

Kunnan on tarkistettava kotoutumissuunnitelma maahanmuuttajan palvelutarpeen mukaisesti tai vähintään kerran vuodessa.

TE-toimiston on tarkistettava kotoutumissuunnitelma työnhakijan haastattelun yhteydessä tai työnhakijan pyynnöstä, jollei tarkistaminen ole ilmeisen tarpeetonta (JTYPL 2 luku 6 §). Suunnitelma voidaan tarkistaa myös osapuolten sitä erikseen pyytäessä.

Lisätietoa:

Laki jul­ki­ses­ta työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lus­ta (finlex.fi)